Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Programowych. – Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Programowych.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

– Koordynacja działań edukacyjnych, medialnych oraz kampanijnych w zakresie planowania, realizacji, rozliczania i raportowania
– Ustalanie priorytetów i zasad współpracy w ramach działań programowych
– Raportowanie działań programowych do Dyrektora/Dyrektorki Stowarzyszenia
– Zarządzanie i monitorowanie efektów pracy zespołu ds. programowych

Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe;
– minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe
– bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka
– Znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka
– Doświadczenie w zarządzaniu grupą pracowników
– Silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
– Terminowość
– Wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie

Wymagania pożądane:
– Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu kampanii społecznych
– Doświadczenie w opracowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów
– Doświadczenie w pracy z wolontariuszami
– Zainteresowanie problematyką praw człowieka i równości

Zatrudnionej osobie oferujemy:
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze: pełny etat;
pracę w zmotywowanym , dynamicznym zespole, zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.
 
Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (w języku polskim) oraz listu motywacyjnego (w języku polskim)  na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 20 grudnia 2008 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).
Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3265