Kara śmierci

Każdego dnia ludzie są z rozkazu własnego państwa pozbawiani życia w ramach kary za czyny, których się dopuścili; czasami jednak nie powinny być one w ogóle uznawane za przestępstwo. W niektórych krajach kara śmierci grozi z powodu wyboru określonego partnera lub partnerki, w innych zaś za akty terroru i morderstwa.

Niejednokrotnie zabija się osoby, które w momencie popełniania przestępstwa miały mniej niż 18 lat, a także tych, którzy borykają się z problemami psychicznymi. Przed egzekucją niejednokrotnie spędzają całe lata w tzw. „celach śmierci”, nie wiedząc, kiedy ich przyjdzie ich czas i czy kiedykolwiek zobaczą jeszcze swoją rodzinę po raz ostatni.

Kara śmierci jest okrutna, nieludzka i uwłaczająca. Amnesty International zdecydowanie potępia jej każdą formę – niezależnie od tego, kto miałby być jej poddany, jakie popełnił przestępstwo, czy jest winien czy nie oraz jaka miałaby być metoda egzekucji.

Już od 1977 roku staramy się nakłonić państwa do tego, by zniosły karę śmierci. W owym czasie jedynie 16 państw zrezygnowało z kary śmierci – nominalnie lub w praktyce. Obecnie liczba ta wzrosła do 140, co stanowi dwie trzecie państw świata.

Jesteśmy przekonani, że razem możemy położyć kres karze śmierci na całym świecie. Hafez Ibrahim miał już zostać stracony w Jemenie w 2007 r., kiedy to wysłał SMS-a do Amnesty. Ta wiadomość ocaliła mu życie. „To, że ocalałem, zawdzięczam właśnie AI. Teraz chciałbym poświęcić swe życie kampaniom przeciwko karze śmierci”.

Przeczytaj najnowszy roczny raport na temat kary śmierci na świecie.

Problem

Dlaczego kara śmierci jest złym rozwiązaniem?

Stoi w sprzeczności z prawami człowieka. Jak mówi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., skazując kogoś na śmierć, odbiera mu się prawo do życia.

Czasami zdarzają się błędy, których nie można już naprawić. Egzekucja jest karą ostateczną i nieodwracalną: nigdy nie uda się całkowicie wyeliminować ryzyka stracenia niewinnej osoby. Przykładowo, od 1973 roku aż 150 amerykańskich więźniów zesłanych do celi śmierci zostało później oczyszczonych z zarzutów. W przypadku pozostałych wyrok wykonano pomimo poważnych wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście są winni.

Nie odstraszają od popełniania przestępstw.  Państwa, w których kara śmierci jest na porządku dziennym, przekonują, że to sposób na to, aby odstraszyć ludzi od popełniania przestępstw. Owo twierdzenie wielokrotnie już obalano – nie ma bowiem dowodów na to, iż kara śmierci pomaga zmniejszyć przestępczość lepiej niż kara pozbawienia wolności.

Reasumując, jest to jedna z cech kultury przemocy, a nie sposób na to, by położyć jej kres.

Bardzo często występuje wespół z wypaczonym wymiarem sprawiedliwości.  Kraje, w których najczęściej wykonuje się karę śmierci mają wyjątkowo niesprawiedliwe systemy prawne. W państwach należących do niechlubnej „pierwszej trójki” – w Chinach, Iranie i Iraku – wyroki śmierci zapadają po zakończeniu nieuczciwych procesów. Bardzo często egzekucje wykonuje się po wymuszeniu „zeznań” za pomocą tortur.

Narzędzie dyskryminacji Ryzyko skazania na karę śmierci wzrasta w przypadku osób ubogich, należących do mniejszości rasowych, etnicznych czy religijnych – wymiar sprawiedliwości je bowiem dyskryminuje. Ubogie, zepchnięte na margines środowiska mają ponadto mniejszy dostęp do zaplecza prawnego, dzięki któremu mogłyby skutecznie bronić swych racji.

Narzędzie walki politycznej Władze niektórych krajów (np. Iranu i Sudanu) wykorzystują karę śmierci do rozprawienia się z politycznymi wrogami.

Postulaty Amnesty International

  • Państwa, w których nadal istnieje kara śmierci, powinny natychmiastowo wstrzymać wszystkie egzekucje.
  • Państwa, które już zaprzestały wykonywania kary śmierci, muszą usunąć ją z kodeksów na zawsze, nie może już grozić za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa
  • Wszystkie wyroki śmierci powinny być zamienione na karę pozbawienia wolności.

Metody egzekucji

Na całym świecie wykorzystuje się różne metody egzekucji jak np.

  • ścięcie głowy
  • porażenie prądem elektrycznym
  • powieszenie
  • śmiertelny zastrzyk
  • strzał w tył głowy, a także rozstrzelanie przez pluton egzekucyjny.

Przeczytaj najnowszy roczny raport na temat kary śmierci na świecie.

Polecane lektury:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Sudan Południowy: Unieważnienie wyroku śmierci nastolatka musi prowadzić do obalenia kary śmierci

Powiązany temat

Kara śmierci 2019: Arabia Saudyjska wykonała w zeszłym roku rekordową liczbę egzekucji. Ogólna liczba wykonanych kar śmierci na całym świecie spadła

452