Tortury

Pod pojęciem „tortury” rozumiemy sytuacje, w których osoby będące u władzy celowo sprawiają ból lub cierpienie innym w określonym celu, np. aby wydobyć od kogoś dodatkowe informacje lub zeznania, ukarać go, zastraszyć lub mu zagrozić.

Tortury mogą przybrać wymiar fizyczny (bicie, zmuszanie do przyjęcia pozycji, które sprawiają ból) lub seksualny (gwałt). Niejednokrotnie mamy jednak do czynienia z psychologicznymi torturami polegającymi na pozbawianiu danej osoby możliwości snu lub publicznym upokarzaniu jej.

Tortury są nielegalne: zostały zakazane na całym świecie na mocy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Ponadto 156 krajów podpisało Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur. Jednoznacznie wynika z tego, że wszelkie formy okrutnego i poniżającego traktowania są zabronione.

Mimo to rządy niektórych krajów jawnie stosują tortury, tym samym ignorując swoje wcześniejsze zobowiązania. Inne uciekają się do okłamywania swoich obywateli, torturując ludzi w tajemnicy przed swymi mieszkańcami.

Tortury:

 • są nieludzkim aktem barbarzyństwa
 • w myśl prawa międzynarodowego są niedozwolone
 • osłabiają podstawy państwa prawnego oraz dyskredytują system sądownictwa karnego
  …nie można ich nigdy, przenigdy usprawiedliwiać

Już od dziesięcioleci Amnesty International piętnuje rządy, które uciekają się do stosowania tortur. W ciągu tych lat odnotowaliśmy wiele sukcesów, jak np. 30 lat temu, gdy ONZ uchwaliła Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur, która stanowiła przełomowy krok na drodze do urzeczywistnienia obowiązującego na całym świecie zakazu stosowania tortur.

Wspieramy także tych, którzy przeżyli tortury i teraz domagają się sprawiedliwości. Ludzi takich jak Ángel Colón, który został uwolniony w październiku 2014 roku, prawie 6 lat po tym jak niesłusznie uwięziono go i poddawano torturom w meksykańskim więzieniu. Ponad 20 000 sympatyków Amnesty International domagało się jego uwolnienia. Ángel powiedział nam: „To, co chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy okazują mi solidarność, a także sprzeciwiają się torturom i dyskryminacji, to «nie poddawajcie się, widać już horyzont»”.

Jak tego uniknąć?

Tortury zwykle owiane są tajemnicą. Tak naprawdę rządy wkładają więcej wysiłku w to, aby ukryć przypadki tortur lub im zaprzeczyć, niż w przeprowadzanie pełnego śledztwa w przypadku złożenia skargi.

Osoby stosujące tortury nie obawiają się aresztowania, ścigania ani kar z wielu powodów, takich jak na przykład:

 • Brak politycznej woli – zwłaszcza wtedy, gdy rząd popiera tortury.
 • Śledztwo prowadzą znajomi osób torturujących.
 • Prawa człowieka nie są tematem szeroko omawianym w politycznym świecie.

Niezależnie od przyczyny, osoby, które padają ofiarami tortur są skazanei na porażkę, zaś cały interes nadal kwitnie.

Wszystkich nas chroni jednak prawo międzynarodowe, wedle którego ofiary mają prawo wiedzieć, co się z nimi stało i żądać sprawiedliwości. Obowiązkiem państw jest sprawić, by tak właśnie się stało.

O co zabiega Amnesty International?

Istnieje jasna definicja „tortur”. Nie ma tu żadnych niejasności. Obejmuje ona waterboarding i pozbawianie możliwości snu. Zamiast bezustannie dyskutować na temat tortur, lepiej tę energię spożytkować na to, by położyć im kres.

Rządy powinny wdrożyć system pozwalający na rejestrowanie wszystkich stopni pobytu w areszcie czy więzieniu, tak, aby w przypadku, gdyby osoby u władzy zachowywały się w sposób nielegalny lub naruszający prawa innych, można było ścigać ich z mocy prawa.

Zadbać o to, by w sprawie tortur przeprowadzano za każdym razem sprawiedliwy i odpowiednio rzetelny proces, w wyniku którego winni zostaną ukarani.

Wykrzesać więcej politycznej woli i zaangażowania we wprowadzanie w życie praw.

Kto jest narażony

W przypadku prawie każdej aresztowanej osoby istnieje ryzyko, że zostanie poddana torturom – niezależnie od jej wieku, płci, przynależności etnicznej czy przekonań politycznych Jest jednak jasne, że niektórzy z nas są w większym niebezpieczeństwie niż pozostali.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych naruszeń praw człowieka, ubóstwo oraz przynależność do jednej z dyskryminowanych grup zwiększają prawdopodobieństwo stosowania tortur i ograniczają możliwości obrony. Przykładem są tu kobiety, dzieci, członkowie mniejszości etniczych i religijnych bądź opozycji.

Ochrona przed torturami

Tortury zwykle wykonywane są w ukryciu – w policyjnych aresztach, pokojach przesłuchań
czy więzieniach. Najlepszym sposobem na to, aby zapobiec torturom i sprawić, czy osobom
je stosującym nie uszły one płazem, jest ich otwarte piętnowanie. Innymi słowy:

 • Zatrzymanym już od samego początku powinno przysługiwać prawo do adwokata.
 • Podczas przesłuchań powinni być obecni
 • Zatrzymani powinni być poddawani badaniom lekarskim.
 • Zatrzymani powinni mieć kontakt ze swoimi rodzinami.
 • Zeznania zdobyte w wyniku tortur nie mogą być użyte jako dowody.
 • Każdy, kto brał udział w torturach, powinien stanąć przez sądem.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Obrońca praw człowieka zatrzymany i torturowany

Powiązane tematy

Powiązany temat

Rosyjski Sąd Najwyższy unieważnił decyzję o deportacji Aliego Feruza

460