Sudan: Ścigany przez MTK za zbrodnie wojenne Ahmad Harun poprowadzi dochodzenie w sprawie naruszeń praw człowieka w Darfurze – Amnesty International

Sudan: Ścigany przez MTK za zbrodnie wojenne Ahmad Harun poprowadzi dochodzenie w sprawie naruszeń praw człowieka w Darfurze

Taka decyzja władz Sudanu dowodzi całkowitego lekceważenia troski międzynarodowej opinii publicznej o rozwiązanie kryzysu humanitarnego i ukaranie winnych naruszeń praw człowieka w Darfurze. Prezentuje również oczywisty brak szacunku dla autorytetu Międzynarodowego Trybunału Karnego w zakresie sądzenia winnych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
W marcu 2007 r. przeciw Ahmadowi Harunowi oraz przywódcy para-milicji Dżandżawid, Ali-emu Kushaybowi , Międzynarodowy Trybunał Karny wysunął zarzuty o popełnienie łącznie 51 zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości , między innymi  morderstw i gwałtów.  MTK wezwał władze Sudanu do pomocy w aresztowaniu oskarżonych i doprowadzeniu ich przed oblicze Trybunału. Rząd w Chartumie oświadczył wtedy, iż  – wbrew panującym zwyczajom –  nie wyda swoich obywateli w ręce międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.
Nominacja  Ahamda Haruna na przewodniczącego komitetu ds. badania naruszeń praw człowieka w Darfurze jest wyraźnym dowodem pogardy władz Sudanu dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, obywateli Darfuru oraz dla Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, który właśnie zakończył swoją wizytę w tym kraju. Decyzja sudańskich władz jest niezgodna z rezolucjami ONZ oraz postanowieniami porozumień pokojowych, które dotyczą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych naruszeń praw człowieka w Darfurze. Amnesty International obawia się, że decyzja rządu w Chartumie wpłynie na pogorszenie sytuacji w rejonie konfliktu i przyczyni się do wzrostu liczby aktów przemocy i bezkarności. Dlatego organizacja domaga się niezwłocznego aresztowania obu oskarżonych przez MTK oraz podjęcia skutecznych działań przez rząd Sudanu w zakresie wyjaśnienia zbrodni, popełnionych w Darfurze.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3784