Sudan: Czas na schwytanie zbrodniarzy – Amnesty International

Sudan: Czas na schwytanie zbrodniarzy

Cały świat patrzy na horror w Sudanie, lecz mimo tych przerażających liczb, żaden sprawca tych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości nie został pociągnięty do odpowiedzialności w Sudanie.

Jeżeli sprawcy zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych przestępstw nie będą odpowiadać za swoje czyny w obliczu prawa międzynarodowego, oni jak również inni zachęcani będą do popełniania następnych przestępstw.

Rada Bezpieczeństwa ONZ zdaje sobie sprawę, iż jej apele o pociąganie do odpowiedzialności podejrzanych zbrodniarzy w Sudanie zostały zignorowane i przestała ona działać w tej sprawie.

My, jako członkowie społeczności międzynarodowej musimy zacząć działać, aby dopilnować, czy wszyscy sprawcy najgorszych z możliwych zbrodni będą pociągani do indywidualnej odpowiedzialności karnej.

Podejmij działanieNapisz list do obecnego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ (np. w Algierii) ponaglając go do dopilnowania, aby sprawcy poważnych zbrodni w Sudanie zostali oddani w ręce sprawiedliwości.  

-


Secretary of State
US Department of State
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520


Fax: 202.647.1811


Zwrot grzecznościowy: The Honorable
Rt Hon Jack Straw MP
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London
SW1A 2AH
United Kingdom


Fax: +44 20 7008 2144Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4533