Sudan: nieznany los setek ludzi, 109 osób stanie przed marionetkowym sądem w związku z majowymi atakami – Amnesty International

Sudan: nieznany los setek ludzi, 109 osób stanie przed marionetkowym sądem w związku z majowymi atakami

Los i miejsce pobytu zatrzymanych w sprawie ataków zbrojnych z 10 maja pozostają nieznane. Amnesty International otrzymało od osób zwolnionych z aresztu raporty dotyczące stosowania tortur i złego traktowania. Stowarzyszenie obawia się, iż ci, którzy wciąż tkwią w aresztach mogą być torturowani lub nawet zabijani.
Amnesty International jest poważnie zaniepokojone wyrokami śmierci wydanymi 17 sierpnia przez sudańskie antyterrorystyczne sądy specjalne na 8 domniemanych członkach Ruchu na rzecz Równości i Sprawiedliwości w procesach, które urągały międzynarodowym standardom prawnym. Werdykt obejmuje aż 38 osób skazanych na karę śmierci za przeprowadzenie ataków 10 maja.
-Sudańskie antyterrorystyczne sądy specjalne są parodią sprawiedliwości- – skomentowała Tawanda Hondora, zastępca dyrektora AI na Afrykę. -Niektórzy wczorajsi skazańcy zobaczyli swoich prawników po raz pierwszy podczas procesu. Wielu aresztantów żaliło się, iż byli torturowani w odosobnieniu i siłą zmuszani do przyznania się do winy.-
-Te procesy były w najwyższym stopniu niesprawiedliwe, a Sudan szykuje się do przeprowadzenia kolejnych. Gdzie jest uczciwość– – dodała Hondora.
Prawników jednej ze skazanych 17 sierpnia osób powiedział Amnesty International, że jego prośba o rozpoczęcie śledztwa w sprawie tortur i złego traktowania została przez sąd odrzucona. Nie zezwolono na obdukcję oskarżonego, pomimo iż ślady przemocy fizycznej były wciąż dobrze widoczne podczas procesu.
Wszyscy obrońcy skazanych wnieśli apelacje. Decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych tygodni przez specjalny sąd apelacyjny. Każda egzekucja wymaga osobistego podpisu prezydenta.
-Rząd sudański ma obowiązek ścigać przestępców i stawiać ich przed sądem, ale musi to robić zgodnie z konstytucją kraju i ustaleniami międzynarodowymi, które gwarantują sprawiedliwy proces- – poinformowała Tawanda Hondora. -Wzywamy władze Sudanu do wstrzymania egzekucji i zrewidowania wyroków zgodnie z prawem krajowym.-
Amnesty International wezwało także władze sudańskie to odtajnienia miejsca pobytu osób przetrzymywanych w związku z atakami z 10 maja oraz do postawienia zarzutów lub, przy ich braku, zwolnienia zatrzymanych. Stowarzyszenie domaga się przyznania aresztantom pomocy prawnej i medycznej oraz możliwości spotkań z rodziną.
Tło wydarzeń
10 maja 2008 roku Ruch na rzecz Równości i Sprawiedliwości (Justice and Equality Movement) zaatakował przedmieścia Chartumu.
W ciągu kilku tygodni sudańska policja i siły bezpieczeństwa aresztowały setki cywilów. Amnesty International dowiedziało się, iż wykonywano w tym czasie egzekucje bez procesów sądowych.
Sudańskie antyterrorystyczne sądy specjalne zostały powołane do życia 29 maja w celu sądzenia biorących udział w atakach w Khartoum. Werdykt z 17 sierpnia jest czwartym wydanym przez te sądy.
Tłumaczyła Dagmara Łata

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3488