Sudan: Obawa stosowania tortur/ przetrzymywanie w odosobnieniu – Amnesty International

Sudan: Obawa stosowania tortur/ przetrzymywanie w odosobnieniu

Siedmiu mężczyzn wymienionych powyżej aresztowano 22 maja ok. godziny 20:00, w prywatnym domu w Nyala, stolicy Południowego Darfuru w Sudanie. Są przetrzymywani w nieznanym miejscu przez Narodowe Siły Bezpieczeństwa i grozi im stosowanie tortur i maltretowanie.


Wszyscy są arabskimi nomadami. Większość z nich jest związana z liderami grup, które sprzeciwiają się mającym miejsce w Darfurze w ciągu ostatnich dwóch lat atakom, zabójstwom i przymusowym przesiedleniom stosowanym wobec osiadłych społeczności rolniczych. Wedle doniesień w momencie aresztowania dyskutowali o możliwościach pogodzenia różnych grup etnicznych. Wydają się być więźniami sumienia, przetrzymywanymi wyłącznie za pokojową działalność mającą na celu pogodzenie stron konfliktu w Darfurze.


TŁO WYDARZEŃ


Darfur jest sceną konfliktu zbrojnego od lutego 2003 r., kiedy to Armia Wyzwolenia Sudanu (SLA) oraz Ruch Sprawiedliwości i Równości (JEM) przystąpili do walki zbrojnej z siłami rządowymi przeciwko temu, co uznali za brak rządowej ochrony ich ludu, a także marginalizację i niedorozwój regionu. W związku z tym rząd dał oddziałom ochotników Janjawid, w większości pochodzącym ze społeczności nomadów, uzbrojonym przez rząd, wolną rękę w zabijaniu i porywaniu cywilów, głównie z rolniczych grup etnicznych, i niszczeniu ich własności. Ponad 1.6 miliona ludzi zostało wypędzonych z domów w regionach rolniczych. Obecnie żyją w obozach wokół miast i wsi Darfuru; ok. 200 000 uciekło do Czadu. Ok. 3000 wojsk i personelu Unii Afrykańskiej znajduje się w regionie, by monitorować przypadki łamania zawieszenia broni, jednak przymusowe przesiedlenia, zabójstwa, gwałty i plądrowanie własności przez oddziały ochotnicze wspierane przez oddziały wojskowe dalej trwają. SLA i JEM również atakowały cywilów.


Rząd przeprowadził ceremonie pogodzenia skłóconych grup etnicznych, ale nie jest jasne na ile jest to gest oficjalny, a na ile rzeczywista zgoda. Aresztowanie siedmiu przedstawicieli grup arabskich wpisuje się w stosowany przez rząd Sudanu schemat zatrzymywania tych, którzy dążą do pojednania lub nagłaśniają przypadki łamania praw człowieka, zamiast aresztować sprawców. Rząd konsekwentnie nie pociąga do odpowiedzialności członków Janjawd winnych zabójstw i gwałtów. Jednak 30 maja postawił dyrektorowi organizacji Lekarze bez Granic (MSF) na Holandię zarzuty popełnienia zbrodni przeciwko państwu za publikowanie fałszywych informacji, w związku z raportem z marca dotyczącym ogromnej liczby gwałtów dokonanych na przesiedlonych w Darfurze.


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:  • wyrażając zaniepokojenie z powodu aresztowania siedmiu mężczyzn (wymieniając ich nazwiska) i zwracając uwagę, że zdają się oni być więźniami sumienia przetrzymywanymi wyłącznie za pokojowe próby pogodzenia zwaśnionych grup w Darfurze, a także wzywając władze do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia;

  • domagając się zapewnienia, że będą humanitarnie traktowani, a także zapewnienia im natychmiastowego dostępu do prawników, rodzin i niezależnych lekarzy;

  • wzywając władze do umożliwienia im kontaktu z międzynarodowymi obserwatorami, w tym siłami Unii Afrykańskiej stacjonującymi w Darfurze,  Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz obserwatorami ONZ.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:


1. Wiceprezydent
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President, People’s Palace, PO Box 281, Khartoum, Sudan
 Fax: + 249 183 771651 / 779977 / 780796
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency/ Szanowny Panie Prezydencie


2. Gubernator Południowego Darfuru
Al-Hajj Atta al-Manan 
Governor of South Darfur State
Presidential Palace, PO Box 281
Khartoum, Sudan
Faks : +249 183 779977
Forma grzecznościowa: Dear Governor / Szanowny Panie Gubernatorze


W razie wysyłania apeli po 12 lipca 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4382