Sudan: Obrońca praw człowieka aresztowany w przeddzień otrzymania międzynarodowej nagrody praw człowieka – Amnesty International

Sudan: Obrońca praw człowieka aresztowany w przeddzień otrzymania międzynarodowej nagrody praw człowieka

Członkowie Sił Bezpieczeństwa i Agencji Wywiadowczej aresztowali dr Mudawi Ibrahim’a , z zawodu inżyniera z czwórką dzieci, przewodniczącego Sudańskiej Społecznej Organizacji Rozwoju ( SUDO) 8 maja w Chartum North wraz z dwoma innymi pracownikami SUDO- Yasir’em Salim i jego kierowcą Abdallah Taha. Są oni przetrzymywani w odosobnieniu, bez postawienia im zarzutów, w Centrum Bezpieczeństwa Narodowego w Chartum North.“Rząd Sudanu kontynuuje politykę nękania swoich krytyków i obrońców praw człowieka.” stwierdził Kolawole Olaniyan, dyrektor Afrykańskiego Programu Amnesty International, nazywając również aresztowanie dr Mudawi Ibrahim’a “niedopuszczalnym”.


 


“W momencie gdy Narodowa Konstytucyjna Komisja Kontroli dyskutuje o nowej konstytucji Sudanu, w skład, której wejdzie deklaracja praw człowieka, sudański rząd aresztuje ,bez przedstawienia zarzutów, osoby krytykujące władzę i pokojowo działających obrońców praw człowieka”, stwierdził Kolawole Olaniyan. “Sudańskie siły bezpieczeństwa szanują prawa człowieka niestety wyłącznie w teorii, nie w praktyce.”


 


Dr Mudawi Ibrahim był już więziony przez siedem miesięcy w 2004 roku po jego wizycie w Darfurze. 24 stycznia tego roku, został ponownie zatrzymany w prowincji Kordofan i przetrzymywany w odosobnieniu, bez przedstawianie mu zarzutów, bez dostępu do adwokata i pomocy medycznej, a także bez pozwolenia na widzenia z rodziną. 19 lutego Ibrahim rozpoczął strajk głodowy, żądając aby przedstawiono mu w końcu zarzuty lub wypuszczono; następnie oskarżono go na podstawie 133 artykułu kodeksu karnego, o próbę popełnienia samobójstwa i odwieziono do szpitala. 3 marca został wypuszczony za kaucją.


 


SUDO usilnie próbuje wspierać rozmowę i pojednanie pomiędzy grupami zaangażowanymi w konflikt w Sudanie. Jedno z owych “spotkań pojednawczych” między etnicznymi grupami zamieszanymi w konflikt w Sudanie zostało prawdopodobnie odwołane z powodu aresztowania dr Mudawi Ibrahima.


 


“Oczywiście, że martwimy się o dr Mudawi Ibrahima”, powiedział Kolawole Olaniyan “jednak istnieją również dziesiątki innych więźniów sumienia lub więźniów politycznych, wielu z nich jest przetrzymywanych w nieznanym miejscu bez kontaktu ze światem i bez przedstawienia zarzutów. Kilku z nich, od czasu aresztowania, zostało poddanych torturom i maltretowanych Są to między innymi mieszkańcy Darfuru, gdzie prawa człowieka są nadal rażąco nie przestrzegane, członkowie Kongresu Beja z wschodniego Sudanu i zwolennicy opozycyjnych partii politycznych, takich jak Kongres Ludowy”.Oto lista tych, którzy między innymi, pozostają zatrzymani:Babiker Mohammed Abdallah Atim, prawnik z Darfuru, który zastał zatrzymany 16 miesięcy temu i pozostaje w areszcie bez wyroku. Istnieją podejrzenia, iż był poddawany torturom. Podczas pobytu w areszcie (ponad rok) zezwolono na zaledwie jedno widzenie – z żoną.


 


Mudather Suleiman Osman Bahr al-Din, siedemnastoletni uczeń z Zalingei, w Darfurze, został aresztowany 2 października 2004 roku, za domniemane poparcie dla Sudańskiej Armii Wyzwoleńczej. Ciągle pozostaje w więzieniu w Zalingei bez przedstawienia mu zarzutów.


 


Abdel Ghaffar Musa Farraj, student, lat 22, zatrzymany w lutym 2005 roku. Prawdopodobnie zakuty w


kajdany i bity przez wywiad wojskowy. Po 16 dniach, został przewieziony w region Nyala i oskarżony o zbrodnie przeciwko państwu.


 


Abdel Rahim al-Bur’ay, członek Kongresu Beja, a także pracownik Ministerstwa Planowania w Port Sudan, który nie widział się ze swoją rodziną od 1 lutego 2005 roku, kiedy to został zatrzymany ,na dwa dni, bez przedstawienia zarzutów , po tym jak siły bezpieczeństwa użyły ostrej amunicji (zabijając ponad 20 osób) podczas tłumienia demonstracji w Port Sudan we Wschodnim Sudanie.


 


 


Tło wydarzeń


 


Powszechne Porozumienie Pokojowe zostało podpisane przez rząd Sudanu i Sudańską Ludową Armię Wyzwoleńczą (SPLA) 9 stycznia 2005 roku. Wprowadzenie w życie postanowień zawartych w porozumieniu idzie opornie, a Narodowa Konstytucyjna Komisja Kontroli stosunkowo niedawno rozpoczęła prace nad projektem konstytucji .Ponad 1,86 milionów uchodźców wewnętrznych w Darfurze i 200.000 uchodźców w Czadzie spędzi prawdopodobnie kolejny rok w obozach dla uchodźców, gdyż niebezpieczna sytuacja w terenach wiejskich nadal nie pozwalam im powrócić do domów. Amnesty International wezwało Unię Afrykańską do przeprowadzenia misji na rzecz zawieszenia broni.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4415