Sudan: Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna zatrzymać transfer broni do Sudanu i dla bojówek Janjawid – Amnesty International

Sudan: Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna zatrzymać transfer broni do Sudanu i dla bojówek Janjawid

-Szkic rezolucji Rady Bezpieczeństwa zaproponowany przez Stany Zjednoczone, wzywający władze Sudanu do natychmiastowego wypełnienia wszystkich zobowiązań do zaprzestania zbrojnych akcji w Darfur i ochrony cywilów, jakie władze te publicznie uczyniły, witamy z zadowoleniem, choć jest dużo spóźniony – stwierdziła Amnesty.


 


– Niemniej, embargo na broń wprowadzone, zgodnie z rezolucją, jedynie względem Janjawid [arabskie bojówki działające w Sudanie – J.Z.] nie jest wystarczające. Mamy wystarczająco wiele dowodów wskazujących, iż Janjawid są zbrojeni, finansowani i wspierani przez władze Sudanu. Stąd, jakakolwiek rezolucja Rady Bezpieczeństwa wstrzymująca transfer broni używanej do łamania praw człowieka musi być skierowana nie tylko przeciw zbrojnym grupom, ale i przeciw władzom Sudanu. Takie wstrzymanie powinno być natychmiastowe i trwać, dopóki prawa człowieka nie zostaną zabezpieczone.


 


Zdjęcia satelitarne małego obszaru w zachodnim Darfur, zrobione w marcu ubiegłego i maju tego roku, jasno ukazują zniszczenia dokonane przez Janjawid. W co najmniej 155 wioskach widać ślady spalenia dokonanego pomiędzy okresami wykonania zdjęć. Jest to 44% wszystkich wiosek objętych fotografowaniem.


 


W przeciągu ostatnich piętnastu miesięcy, Amnesty rozmawiała z setkami ofiar – uchodźców z terenów na zdjęciach satelitarnych. Ich doświadczenia – śmierci, zniszczenia, gwałtów i ucieczki – potwierdzają wnioski płynące ze zdjęć.


 


– Było to wcześnie rano, gdy wszyscy jeszcze spali. Około 400 uzbrojonych mężczyzn otoczyło wioskę. Nosili te same mundury co armia, mieli na wyposażeniu samochody i ciężką broń. Samolot nadleciał później, aby sprawdzić czy operacja się udała. Co najmniej 82 osoby zostały zabite w pierwszym ataku. Część została zastrzelona, a inni, jak np. dzieci i starsi ludzie, spalili się żywcem w swoich domach – powiedział Amnesty w sierpniu ub. roku były mieszkaniec wioski Murli koło al-Jeneina.


 


Uciekinierzy często powtarzają, że sudańscy żołnierze towarzyszyli bojówkom Janjawid w niszczeniu wiosek. Według doniesień, Janjawid używają także byłych obozów armii sudańskiej jako baz wypadowych. Samoloty i helikoptery sudańskich sił powietrznych wielokrotnie celowo atakowały cywilów, zaś czasami zdawały się prowadzić rekonesans przed i po atakach. Członkowie Janjawid podobno mówili również swym ofiarom, że atakują na polecenie władz.


 


W rozmowie przeprowadzonej w Czadzie w listopadzie ub. roku, uchodźca z Jafal tak streścił co powiedzieli mu Janjawid: – Jesteście przeciwnikami rządu, musimy was zgnieść. Wtedy cały region Darfur będzie nasz. Władze są po naszej stronie. Samolot armii jest po naszej stronie i przywozi nam amunicję i jedzenie.


 


W ciągu ostatniego roku większość Janjawid została włączona do Ludowych Sił Zbrojnych [Popular Defense Forces – J.Z.], części sudańskiej armii. Uciekinierzy potwierdzają, iż wielu z Janjawid atakujących ich wioski nosiło mundury armii.


 


Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna przyjąć rezolucję, która:


 


·         natychmiast nakazuje wstrzymanie transferu broni i innych środków używanych przez Janjawid i sudańskie władze do łamania praw człowieka w Darfur. Rezolucja musi zawierać sprawny mechanizm monitorowania, który m.in. badałby przypadki łamania embarga na broń oraz zdawał okresowo raporty ze swojej działalności;


 


·         wysyła odpowiednią liczbę dobrze wyposażonych obserwatorów, których zadaniem jest zbadanie łamania praw człowieka w Darfur oraz zapewnienie ochrony ludności cywilnej, szczególnie w obozach dla uchodźców. Obserwatorzy powinni upublicznić wyniki swoich badań i zaproponować rekomendacje;


 


·         tworzy międzynarodową komisję śledczą badająca dowody na popełnienie przestępstw wojennych, przestępstw przeciwko ludzkości i innych pogwałceń międzynarodowego prawa humanitarnego, a także sprawdzającą doniesienia o ludobójstwie. Komisja powinna upublicznić wyniki swoich badań i podać rekomendacje.


 


Unia Europejska wprowadziła embargo na broń, amunicję i sprzęt wojskowy wobec Sudanu w 1994 r. W styczniu br. Rada Unii zdecydowała utrzymać embargo z racji na postępującą wojnę domową w tym kraju. ONZ powinna nałożyć podobne embargo na broń względem władz Sudanu i bojówek Janjawid będących z władzami w sojuszu, dopóki prawa człowieka nie będą w pełni respektowane – zaapelowała Amnesty.


 


Zdjęcia satelitarne ukazujące zniszczenia w wioskach regionu Darfur znajdują się pod adresem: http://web.amnesty.org/library/index/ENGAFR540722004  


 


Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4773