Sudan: Wzrost przemocy zmusza pół miliona cywilów do ucieczki z Darfuru – Amnesty International

Sudan: Wzrost przemocy zmusza pół miliona cywilów do ucieczki z Darfuru

W raporcie Amnesty International "Nie możemy już dłużej tego znosić": Ataki przeciwko cywilom w Centralnym Darfurze udokumentowane zostały celowe ataki na cywilów połączone z grabieżami, gwałtami i mordowaniem. Raport dokumentuje bezpośrednie relacje ofiar ostatniej fali trwającego już 11 lat konfliktu w Darfurze.

– Zaplanowane ataki w rejonach zamieszkanych przez cywilów, które mają doprowadzić do zabijania i ranienia ludzi to zbrodnia wojenna. Dowodzą one lekceważenia najbardziej podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.

Raport dokumentuje, jak walka między dwoma plemionami Środkowego Darfuru – Salamat i Misseriya, pozbawiła domów całe społeczności i zwiększyła liczbę ofiar i rannych. Amnesty International odkryła, że cywile byli celowo atakowani przez obie strony.

Naoczni świadkowie opisali duże ataki przeprowadzane przez uzbrojone bojówki, w tym członków sudańskich sił paramilitarnych, których celem padli cywile w okolicy Um Dukhun w Środkowym Darfurze.

– Od 30 do 50 samochodów oraz wielu jeźdźców otoczyło wioskę. Strzelali do ludzi. Weszli do sklepów i ukradli wszystko – mieli na sobie… mundury policji i Siły Obrony Cywilnej. Przybyli w pokrytych błotem Land Cruiserach – powiedział Amnesty International Sheikh z Kabar.
– Oni zaczęli strzelać do każdego – dzieci, kobiet, starszych. Krzyczeli: "Jesteście niewolnikami. To nasza ziemia! To nie jest ziemia dla niewolników I zabijemy wszystkich!"

– Władze Sudanu muszą natychmiast powstrzymać siły paramilitarne, przeprowadzić szybkie i bezstronne dochodzenie w sprawie zarzutów dokonania ataków na ludność cywilną i zatrzymania osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia – powiedziała Draginja Nadaždin.

W następstwie secesji Sudanu Południowego w 2011 roku Sudan stracił większość swych dochodów z ropy naftowej i jego gospodarka boryka się z problemami. Rosnąca inflacja i bezrobocie nasiliły rywalizację o ziemię i zasoby, co prowadzi do wzrostu przemocy między społecznościami.

Ponad dekadę po rozpoczęciu konfliktu w Darfurze sytuacja praw człowieka w zachodnim Sudanie pozostaje tragiczna. Cywile wciąż doświadczają naruszeń praw człowieka i nadużyć ze strony sił rządowych i grup zbrojnych.

– Bezkarność sprawców naruszeń praw człowieka w Darfurze sprawia, że nie ma impulsu do zatrzymania fali nadużyć. Co więcej – zachęca innych do ich popełniania – powiedziała Draginja Nadaždin.

– Międzynarodowa społeczność musi zwiększyć wysiłki w celu zapewnienia sprawiedliwości. Nie może też porzucić cywilów w Darfurze i sprawić, by ponosili koszty tego nieprzerwanego cyklu przemocy.

Raport do pobrana >>> Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

1583