Sudan: zabójstwa, porwania dzieci i nieuzasadnione aresztowania w Darfur – Amnesty International

Sudan: zabójstwa, porwania dzieci i nieuzasadnione aresztowania w Darfur

„Trwałe porozumienie pokojowe w Sudanie nie może być podpisane w czasie gdy nadużycia praw człowieka w wojnie z południem powtarzają się w Darfur”, powiedziała Amnesty. Kiedy dokonany został znaczący postęp w rozmowach pokojowych w Kenii w osiągnięciu porozumienia między rządem i SPLA, rozszerzył się konflikt i kryzys humanitarny w Darfur”.

„Amnesty International otrzymuje wykazy setek zabitych cywilów i zniszczonych wiosek. Posiadamy obecnie nazwiska dzieci, które uważane są za porwane przez rządową milicję”.

Według obliczeń Narodów Zjednoczonych, 3000 osób zginęło w konflikcie, większość z nich to cywile. Sudańskie siły powietrzne bombardują wioski, ale większość zabójstw i zniszczeń zostało przeprowadzonych przez rządową milicję, znaną jako Janjawid. W ostatnim tygodniu, ponad 200 osób, głównie kobiety i dzieci, zostało według doniesień zabitych a mnóstwo wiosek w pobliżu miasta Zalingei, w stanie Zachodni Darfur, zostało zaatakowanych w ciągu minionego tygodnia przez uzbrojone siły rządowe i przez milicję Janjawid. Spalono domy a żywy inwentarz i domostwa zrabowano. Około 7000 mieszkańców musiało opuścić swoje domy i mówi się, że obecnie schronili się oni w buszu pobliżu Zalingei lub udają się w kierunku Czadu. Większość z tych przesiedlonych cywilów potrzebuje żywności i wymaga opieki medycznej.

Przynajmniej trzynaście osób, w tym małe dzieci wieku 9 lat, zostało 2 stycznia 2004 prawdopodobnie porwanych z wioski Ma’un w pobliżu Kornoy przez Janjawid. Były również inne doniesienia o porwaniach dzieci i dorosłych.

„Te doniesienia są niepokojącym przypomnieniem o porwaniach, jakie miały miejsce w latach od 1983 do 2002 w regionie Bahr al.-Ghazal na zachód od Khartoum w okresie wzrostu konfliktu z SPLA”, stwierdziła Amnesty International. Przynajmniej 12 tysięcy osób, w większości dzieci i młodzi mężczyźni z południowych grup etnicznych, zostało wtedy porwanych przez północną milicję popieraną przez rząd Sudanu”.

Od kwietnia 2003 mają miejsce masowe emigracje z tych terenów w stanie Darfur, które zostały zaatakowane. Ponad 700 tys. osób musiało uciekać ze swoich domów, głównie do innych miast w Darfur, podczas gdy ponad 90 tys. przekroczyło granicę do Czadu. Miasta w Darfur powiększyły się dwukrotnie w wyniku napływu emigrantów. Pomimo tego, rząd Sudanu zadrażnia kryzys humanitarny w Darfur pozwalając milicji jawnie napadać, zabijać i niszczyć, podczas gdy organizacjom humanitarnym ogranicza możliwość poruszania się w Darfur. Społeczność międzynarodowa oferuje pomoc, ale organizacje humanitarne przeważnie nie są w stanie dotrzeć do uchodźców, którzy bardzo potrzebują pomocy humanitarnej.

Wielu działaczy z Darfur zostało aresztowanych w związku z podejrzeniem o popieranie opozycji w Darfur. Są oni przetrzymywani w odosobnieniu bez oskarżenia lub dostępu do procesu sądowego; wielu informuje o cierpieniach z powodu pobić, innych tortur oraz znęcania się w czasie przesłuchania.

Amnesty International ponawia wołanie o natychmiastowe rozmieszczenie sprawozdawców, także ekspertów międzynarodowych praw człowieka oraz komisji śledczej w sprawie kryzysu w Darfur.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4924