Sukces różnorodności – edukacja romskich dzieci – Amnesty International

Sukces różnorodności – edukacja romskich dzieci

Kiedy na nie patrzę, myślę sobie, że warto – mówi Rozi Csámpai, kierowniczka domu kultury, prowadząca codziennie warsztaty dla romskich i nie-romskich dzieci w Budapeszcie. Historia cioci Rozi, jak nazywają ją jej podopieczni, jest przykładem, że o edukacji romskiej można mówić nie tylko w kontekście segregacji i dyskryminacji. <br /> <br /> Weronika Rokicka. kordynatorka kampanii Amnesty International

Różne drogi

Robert jest piłkarzem. Dzięki węgierskiemu programowi dla młodych sportowców ze środowisk zagrożonych ubóstwem i dyskryminacją podpisał kontrakt z drugoligowym klubem, a jego kariera rozwija się. Chociaż koledzy z klubu kwestionowali początkowo jego obecność w drużynie, Robert wciąż gra. „Piłka nożna to wszystko, co mam” – mówi.

Czech Republic - Ostrava June 2012

Florina ma 15 lat, wychowuje się w jednym z biednych romskich osiedli w Budapeszcie. Jej rodzice są bezrobotni. Ona uczy się natomiast w dobrym liceum i chce iść na studia prawnicze. Żeby mieć na to szansę, co dzień walczy ze stereotypami w szkole oraz naciskami ze strony swojego środowiska, w którym dziewczyny wcześnie wychodzą za mąż, a o studiach rzadko która myśli. Florina marzy, żeby jako prawniczka bronić ofiar dyskryminacji.

Ich historie, a także opowieść o cioci Rozi i jej dzieciach oraz o wielu innych Romach zostały zebrane i pokazane w 25 kilkuminutowych filmach nakręconych w ramach projektu Colorful but Not Colorblind, który miał na celu uchwycenie w obiektywny sposób różnych aspektów i sfer życia reprezentantów mniejszości romskich z Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Węgier.

Za wszystkimi indywidualnymi historiami, zarówno sukcesami, jak i porażkami, stoi szeroko rozumiany system edukacji, który ma ogromny wpływ na dzieciństwo i na przyszłość dzieci.

Sukces różnorodności

Jednym z największych sukcesów dużych, rządowych inicjatyw w Europie jest program wsparcia dla dzieci Romów migrujących w Wielkiej Brytanii.

Badania prowadzone ponad 10 lat temu wśród uczniów pochodzących ze społeczności romskiej, szczególnie ze społeczności Romów migrujących, pokazywały, że największym problemem dla młodych ludzi jest wstydzenie się środowiska, z którego pochodzą. Pochodzenie etniczne jest dla nich ciężarem, boją się, że gdy ktoś się dowie, mogą stać się ofiarą ataków. W rezultacie pozostają na marginesie życia szkoły, ich wyniki w nauce są gorsze, a odsetek dzieci, które nie kończą kolejnego etapu edukacji jest coraz wyższy. Zaproponowany w wyniku tych badań plan zakładał zmianę wielu aspektów życia szkoły: od szkoleń dla nauczycieli i pracowników bibliotek i świetlic, przez włączanie do programu szkolnego materiałów pokazujących tę grupę w pozytywnym świetle, po tworzenie przestrzeni, by romskie dzieci mogły pokazywać innym swoją odmienność kulturową i wartościowe elementy romskiej kultury, które są dla nich ważne. Motywowano uczniów, przekonując ich z jednej strony, że chodzi tu o nich i ich przyszłość, z drugiej strony o to, że dzięki ich sukcesom pokażą w szkole inny, lepszy obraz swojej społeczności , i wreszcie, że będą mogli pokazać samej społeczności, że ma w swoich szeregach ludzi, którzy osiągają sukcesy.

W praktyce obok edukacji nauczycieli i pracowników, zmian w programach i w systemie monitorowania postępów dzieci, wprowadzono na przykład istniejącą już teraz także w Polsce instytucję asystenta edukacji romskiej. Powstało też wiele lokalnych pomysłów, takich jak na przykład wypożyczanie dzieciom aparatów fotograficznych lub kamer, żeby mogły uchwycić swoje życie rodzinne i odmienność kulturową, a następnie miały możliwość pokazania tych materiałów społeczności szkolnej. Ich prace były wykorzystane  w materiałach promocyjnych szkoły lub dodane do bazy materiałów, z który nauczyciele mogą korzystać podczas lekcji, np. o wielokulturowości.

Przez prawie dekadę w Wielkiej Brytanii znacznie wzrosła liczba romskich dzieci, które osiągają dobre wyniki i kończą szkoły. Sukces udało się osiągnąć nie tylko w edukacji brytyjskich dzieci Romów migrujących, ale też w edukacji dzieci romskich imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej. Według badań prowadzonych w 2011 roku 7 na 8 uczniów romskich przyznało, że nie doświadczyło nigdy szykanowania czy dyskryminacji w związku ze swoim pochodzeniem etnicznym.

Długa droga, którą warto przejść

Fundacja Open Society zebrała dobre praktyki z wielu krajów europejskich, w tym także z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkanów, i opracowała długą listę rekomendacji dla władz oświatowych w tworzeniu systemów sprzyjających sukcesowi dzieci romskich w edukacji. Wśród nich znalazł się dostęp do edukacji przedszkolnej, dobra współpraca szkoły z rodzicami wspomagana przez asystentów edukacji romskiej, którzy ułatwiają wzajemne kontakty, czy budowanie programu nauczenia, który promuje wielokulturowość.

Rozi z Węgier, która z takim ciepłem opowiada o swoich podopiecznych, mówi, że warto. Pozytywne przykłady z różnych europejskich krajów, pokazują, że można.

 

Historie Romów zebrane w projekcie Colorfull but Not Colorblind: http://roma.glocalstories.org/#menu

Przykłady dobrych praktyk w obszarze edukacji dzieci romskich:

Experience of Roma Education Initiatives, raport Fundacji Open Society http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/experiences_20071201.pdf

From Segregation to Inclusion. Roma Pupils in United Kingodom, raport Equality/Roma Education Fund: http://equality.uk.com/Education_files/From%20segregation%20to%20integration_1.pdf

The Inclusion of Gypsy, Roma and Traveller Children and Young People, raport brytyjskiego Ministerstwa ds. Dzieci, Edukacji i Rodziny: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Inclusion%20of%20Gypsy%20Roma.pdf

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Katar: na miesiąc przed mundialem pracownicy-migranci wciąż są wyzyskiwani, ujawnia raport Amnesty International

Powiązany temat

Iran: Co najmniej 23 dzieci bezkarnie zabitych podczas brutalnego tłumienia młodzieżowych protestów

5457