SVAW: Białoruskie obrończynie praw kobiet na spotkaniach w Polsce – Amnesty International

SVAW: Białoruskie obrończynie praw kobiet na spotkaniach w Polsce

Od 5 marca do 8 marca na zaproszenie Amnesty International będą przebywać w Polsce białoruskie obrończynie praw kobiet: Galina Ustinova z Komisji Kobiet Stowarzyszenia -Inicjatywa prawna-oraz Antonina Pożidajewa, trenerka ucząca pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy.

Zapraszamy na spotkania z nimi:

Poznań – poniedziałek 5 marca

11.15 – Wydział Nauk Społecznych UAM, Szamarzewskiego 89, sala 28

Warszawa – wtorek 6 marca

18.00, Instytut Kultury Polskiej UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 5

panel -Polska/Białoruś: Dlaczego mężczyźni biją kobiety- Kulturowe podłoże, polityczne efekty-

Udział wezmą:             

    * Galina Ustinova – Stowarzyszenie -Interwencja Prawna-, Mińsk
    * prof. dr. hab. Magdalena Środa – była Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
    * Karolina Balasiewicz – Inicjatywa Wolna Białoruś
    * Wojciech Makowski – Amnesty International

Moderatorka: Dorota Gajewska -Amnesty International

Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego polska ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tak niedoskonała, a Białoruś nie ma jej w ogóle – i czy kwestia praw kobiet jest istotna dla białoruskiej opozycji. Spotkanie współorganizowane z Instytutem Kultury Polskiej UW.

Katowice – środa 7 marca

12.00 – Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, aula nr 3 (parter)

Lublin – czwartek 8 marca

18.00 – Teatr NN

Podczas spotkań będziemy rozdawać pocztówki do prezydenta Białorusi, które można wysłać, apelując o zaangażowanie w zwalczanie przemocy domowej. Będziemy też zbierać tabliczki czekolady, które następnie prześlemy do białoruskich organizacji pomagających kobietom jako symbole solidarności.

Przeczytaj raport i wzór listu do prezydenta Białorusi

Zobacz kobietę odbierającą czekoladę z Belgii w Borysowie http://borisov-e.info/ru/news/borisov-news/2007/01/06/6961/zhenskaya_organizatsyya

Przeczytaj najnowszy raport Amnesty Interantional nt. przemocy domowej na Białorusi: Białoruś: Przemoc domowa – ukryty problemAby zapoznać się z treścią apelu do władz białoruskich o podjęcie działań na rzecz ochrony kobiet przed przemocą domową i wysłać do nich liost w tej sprawie wejdź na:https://amnesty.org.pl/index.php-id=72&tx_ttnews[tt_news]=1&tx_ttnews[backPid]=214&cHash=5aa0f8a83f

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

3967