Światowy Szczyt Humanitarny – Amnesty International

Światowy Szczyt Humanitarny

Jeśli przywódcy państw w zdecydowany sposób nie poruszą kwestii powszechnego lekceważenia prawa międzynarodowego, przez co miliony ludzi zmuszone są do opuszczenia swoich domów, wszelkie kroki podjęte w celu poprawy systemu pomocy humanitarnej nie będą w stanie stawić czoła przyczynom kryzysu, twierdzi Amnesty International w czasie Światowego Szczytu Humanitarnego.

W obliczu największego kryzysu uchodźczego i humanitarnego  od czasów II wojny światowej, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zwołał Światowy Szczyt Humanitarny, który odbywa się 23 i 24 maja w Stambule. Jego celem jest potwierdzenie zobowiązań  przywódców państw do pomocy milionom uchodźców.

– Za kryzysem uchodźczym stoją masowe naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz systemu ochrony praw człowieka. Obecne konflikty szybko przybierają formę niekontrolowanych starć, w których najwyższą cenę płacą cywile – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.

– Osoby winne zbrodni wojennych mogą zrzucać bomby na oślep, bez ponoszenia żadnych konsekwencji, nie ma także żadnego systemu podziału odpowiedzialności za ochronę milionów osób, które musiały opuścić swoje domy. Są to mroczne czasy, które wymagają zdecydowanych reakcji od światowych przywódców, którzy dziś uczestniczą w Światowym Szczycie Humanitarnym.

Absurdem jest oczekiwanie odpowiedzi w postaci działań humanitarnych, kiedy powtarzające się bombardowania wymierzone w cywilów oraz szpitale  pozostają bez kontroli. Nie można zbudować skutecznego systemu pomocy humanitarnej bez poszanowania i egzekwowania prawa międzynarodowego.

Salil Shetty przemawiał w czasie Światowego Szczytu Humanitarnego, podkreślając:

– naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka;

– propozycję ONZ odpowiadającą na globalny kryzys uchodźczy, która może być kluczowa jeśli rządy  podejmą realne zobowiązania;

– sytuację humanitarną w Turcji i traktowanie uchodźców.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

6584