Syria: ?Ali Sayed al-Shihabi zwolniony z aresztu na mocy prezydenckiej amnestii – Amnesty International

Syria: ?Ali Sayed al-Shihabi zwolniony z aresztu na mocy prezydenckiej amnestii

MDE 24/003/2007
-Ali Sayed al-Shihabi został aresztowany 10 sierpnia 2006 roku i rzekomo był przetrzymywany w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa w Kafr Soussa, w stolicy kraju Damaszku. W październiku został przeniesiony do więzienia -Adra na obrzeżach miasta.
Mężczyzna był więziony pod zarzutem -świadomego rozpowszechniania za granicą fałszywych i wyolbrzymionych informacji, które niszczą dobre imię kraju lub szkodzą jego sytuacji finansowej- oraz pod zarzutem -przystąpienia do politycznej lub społecznej organizacji o charakterze międzynarodowym bez zgody rządu-.
-Ali Sayed al-Shihabi pisał artykuły na temat spraw politycznych i społecznych głownie dla strony internetowej o nazwie Hiwar al-Mutamedn (-Cywilizowany Dialog-). Opublikował także w Syrii dwie książki dotyczących spraw społecznych. Wielokrotnie był wzywany na przesłuchania, a w latach 1982-1991 był więźniem sumienia za przynależenie do nielegalnej Partii na rzecz Działania Komunistycznego, której nie jest już członkiem.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4015