Syria: Amnesty International z satysfakcją przyjmuje przystąpienie Syrii do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur – Amnesty International

Syria: Amnesty International z satysfakcją przyjmuje przystąpienie Syrii do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur

Syria przystąpiła do Konwencji 19 sierpnia.Amnesty International oczekuje, że teraz Syria zweryfikuje swoje przepisy prawne i postępowanie pod kątem zgodności z Konwencją i stworzy warunki do jej pełnego zastosowania.
Organizacja nalega, by Syria wycofała swą deklarację o wyłączeniu z tajnej procedury śledztwa, wnosząc w ten sposób o ratyfikację Protokołu Dodatkowego do Konwencji, jako środka wzmocnienia swojej zgody na położenie kresu torturom oraz znęcaniu się, prowadzenie działań prewencyjnych w tym zakresie, a także ustanowieniu mechanizmów, które pomogą rządowi w osiągnięciu tych celów.Informacja uzupełniająca


Amnesty International udokumentowała  30 różnych sposobów tortur i znęcania się nad osobami w więzieniach i syryjskich centrach zatrzymań. Sądzi się, że większość z tych metod jest ciągle wykorzystywana, a w rzeczywistości stosowanych jest wiele innych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4666