Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Syria: Działania w ramach strategii „Poddaj się albo zgiń” to zbrodnie przeciwko ludzkości

Całe grupy cywilów, którzy żyli w oblężeniu w miejscach intensywnych bombardowań, nie mieli innego wyjścia, jak uciekać lub zginąć w ramach tak zwanych porozumień „pojednawczych” zawartych pomiędzy syryjskimi władzami a opozycyjnymi grupami zbrojnymi, powiedziała Amnesty International w opublikowanym dzisiaj raporcie.

Rządowa kampania oblężeń, zabójstw i przymusowych przesiedleń, która uderzyła w tysiące cywilów i zmusiła ich do życia w ciężkich warunkach, stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości.

Raport „Uciekniemy albo zginiemy”: Przymusowe przesiedlenia w ramach porozumień „pojednawczych” obejmuje analizę 4 lokalnych porozumień i dokumentuje powiązane z nimi naruszenia praw, do których dochodziło od 2012 roku. Porozumienia przyjęte między sierpniem 2016 a marcem 2017 doprowadziły do przesiedleń tysięcy mieszkańców z 6 oblężonych terytoriów: Darajja, wschodnie Aleppo, al-Waer, Madaja, Kefraja i Al-Fu’a.

Syryjskie władze, a na mniejszą skalę także opozycyjne grupy zbrojne, prowadziły oblężenia cywilów, odcinając ich od żywności, lekarstw i innych podstawowych dóbr, jak również przeprowadzały bezprawne ataki na gęsto zaludnione obszary.

Ludzie poddani tym strasznym naruszeniom nie mieli wyjścia, jak tylko uciekać. W rezultacie tysiące rodzin mieszkają teraz w prowizorycznych obozach w bardzo ograniczonym dostępem do pomocy.

– Jeśli syryjskie władze i opozycyjne grupy zbrojne, takie jak Ahrar asz-Szam i Hat Tahrir asz-Szam, poważnie traktują pojednanie, muszą natychmiast zakończyć te bezprawne praktyki, zakończyć oblężenia i ataki na tysiące cywilów – powiedziała Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii w Amnesty International.

Raport powstał w oparciu o wywiady ze 134 osobami, które przeprowadzono między kwietniem a wrześniem 2017, w tym z przesiedlonymi mieszkańcami, którzy żyli w oblężeniu i byli atakowani, z pracownikami humanitarnymi i ekspertami, jak również z dziennikarzami i pracownikami ONZ. Amnesty International przeanalizowała także dziesiątki nagrań i zdjęć satelitarnych by zweryfikować zeznania świadków. Organizacja bezskutecznie prosiła o komentarz władze syryjskiej i rosyjskie, jak również organizację Ahrar asz-Szam, która odpowiedziała.

Interaktywna mapa, która pokazuje obszary objęte przymusowymi przesiedleniami znajduje się pod linkiem.

Zdjęcie: Basemap Data © OpenStreetMaps

Działaj teraz!

Zatrzymaj czystki etniczne w Mjanmie!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Interwencja wojskowa w Syrii: należy ograniczyć cierpienia ludności cywilnej

Powiązany temat

UE: umowa z Turcją powodująca cierpienie uchodźców musi się zakończyć

Powiązany temat

Ponowne aresztowanie prezesa Amnesty International Turcja – dramat rodziny i parodia sprawiedliwości