Syria: Misja ONZ musi otrzymać nieograniczoną możliwość zbadania doniesień o użyciu broni chemicznej – Amnesty International

Syria: Misja ONZ musi otrzymać nieograniczoną możliwość zbadania doniesień o użyciu broni chemicznej

- Doniesienia o użyciu broni chemicznej przeciw syryjskim cywilom, których Amnesty International nie była w stanie zweryfikować w sposób niezależny, podkreślają pilną potrzebę udzielenia przebywającemu obecnie w Syrii zespołowi ONZ pełnego mandatu i nieograniczonego dostępu do wszystkich lokalizacji w celu zbadania tych i wszelkich innych doniesień o możliwych przypadkach użycia broni chemicznej.

– powiedziała Hassiba Hadj Sahraoui, wicedyrektorka Amnesty International w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w reakcji na serię opublikowanych nagrań ukazujących, jak się wydaje, możliwy atak z użyciem broni chemicznej na obrzeżach Damaszku, w którym śmierć poniosła znaczna liczba cywilów, w tym wiele dzieci.

169353_Free_Syrian_Army_fighters_run_for_cover_as_a_tank_shell_explodes_on_a_wall_during_heavy_fighting_in_the_Ain_Tarma_neighbourhood_of_Damascus_by_REUTERSGoran_Tomasevic
Damaszek, bojownik Wolnej Armii Syrii chowa się za murem. By REUTERS Goran Tomasevic

– Jaki jest cel kierowania do kraju zespołu ekspertów ONZ, jeśli nie mają oni dostępu do miejsc ewentualnych ataków ani możliwości pobrania próbek i przeprowadzenia dochodzenia?. Władze syryjskie, które, jak twierdzą, nie ponoszą w tej sprawie żadnej odpowiedzialności, winny niezwłocznie umożliwić zespołowi ONZ wizytę w dzielnicy Eastern Ghouta oraz pozostałych lokalizacjach.

– W przypadku gdyby ostatnie doniesienia okazały się prawdziwe, ataki stanowią zbrodnię wojenną. Jedyną właściwą reakcją na niekończący się katalog pogwałceń prawa, jakich jesteśmy świadkami w Syrii, jest skierowanie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ sytuacji w tym kraju do Międzynarodowego Trybunału Karnego, do czego Amnesty International wzywa od 2011 roku.

– Zarówno wytwarzanie, składowanie, przewożenie jak i użycie broni chemicznej, która nie pozwala na rozróżnienie pomiędzy celami militarnymi i cywilnymi, stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Amnesty International przekazało kopie nagrań ekspertom medycznym i innym, w celu zweryfikowania ich autentyczności oraz ustalenia czy obserwowane na nich symptomy są zgodne z twierdzeniem o użyciu broni chemicznej.

Stowarzyszenie współpracuje również z osobami i organizacjami działającymi na terenie Syrii w celu zgromadzenia informacji o aktualnej sytuacji medycznej w tym rejonie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Rada Bezpieczeństwa ONZ musi priorytetowo zająć się odpowiedzialnością Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie

Powiązany temat

Oświadczenie Zarządu i Dyrektorki Amnesty International Polska nt. komunikatu z 4 sierpnia

Powiązany temat

Oświadczenie Amnesty International Polska nt. ustaleń dotyczących dokumentowania naruszeń prawa humanitarnego

1753