Syria: Oblężenie Jarmuk – groza zbrodni wojennych, głodu i śmierci – Amnesty International

Syria: Oblężenie Jarmuk – groza zbrodni wojennych, głodu i śmierci

Raport Squeezing the life out of Yarmouk: War crimes against besieged civilians (Polska wersja językowa: Wyciskając życie z Jarmuk: zbrodnie wojenne na oblężonych cywilach), opublikowany w trzecią rocznicę wybuchu konfliktu syryjskiego, opisuje śmierć 200 osób, które straciły życie od czasu nałożenia na dzielnicę w lipcu 2013 całkowitej blokady, wstrzymującej transport żywności i środków medycznych. Według informacji zgromadzonych przez Amnesty International, 128 spośród wymienionych ofiar zmarło z głodu w warunkach humanitarnej katastrofy.

– Życie w Jarmuk stało się nie do zniesienia. Uwięzieni, zdesperowani cywile głodują i straszliwie cierpią, staczając się coraz głębiej w przepaść, z której nie ma drogi ucieczki – podkreśla Philip Luther, dyrektor regionalny Amnesty International dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
– Cywile w Jarmuk służą za pionki w śmiertelnej rozgrywce, nad którą nie mają żadnej kontroli.

Treść raportu wskazuje, że siły rządowe oraz ich sojusznicy przeprowadzali wielokrotne ataki, ciężki ostrzał i naloty kierowane przeciw obiektom cywilnym – szkołom, szpitalom i świątyniom w Jarmuk. Wiele z atakowanych lokalizacji służyło za schronienie uchodźcom wewnętrznym, których konflikt dotknął już wcześniej. Celem ataków stali się również lekarze i personel medyczny.

– Ataki przeprowadzane przeciw obiektom cywilnym, nie rozróżniające ich od celów militarnych, oraz spowodowane nimi obrażenia i ofiary śmiertelne stanowią zbrodnie wojenne. Wielokrotne ponawianie nalotów na obszary mieszkalne, z których ludność cywilna nie może w żaden sposób uciec, jest przykładem wyjątkowego okrucieństwa oraz lekceważenia najbardziej podstawowych norm międzynarodowego prawa humanitarnego – dodaje Philip Luther.

Co najmniej 60% pozostałej w Jarmuk ludności cierpi z niedożywienia. Mieszkańcy informują Amnesty International, że owoców i warzyw nie jedli od wielu miesięcy. Ceny pozostałej jeszcze żywności szaleją, a kilogram ryżu kosztuje dziś 100 dolarów amerykańskich.

– Wykorzystując głód jako narzędzie wojny, siły syryjskie dopuszczają się zbrodni wojennej. Historie rodzin zmuszonych jeść psy i koty, historie cywilów zabijanych przez snajperów, podczas poszukiwania jakiejkolwiek żywności, stały się codziennymi elementami horroru, jakim jest życie w Jarmuk – opisuje Philip Luther.

Cała dzielnica pozbawiona jest prądu od kwietnia 2013 roku.

Wprawdzie w styczniu i lutym 2014 agencja UNRWA zdołała dostarczyć na teren dzielnicy niewielką ilość żywności, niemniej w stosunku do skali potrzeb ludności jest to pomoc absolutnie niewystarczająca. Pracownicy humanitarni dostarczoną pomoc opisują wprost jako "kroplę w morzu". W ostatnich dniach ponownie rozpoczęto ostrzał i bombardowania dzielnicy, przez co dostawy żywności znów stały się niemożliwe.

– Liczba ofiar śmiertelnych w Jarmuk rośnie, a sytuacja ludności jest dramatyczna. Z ogromnym bólem myślimy o tych, których życie mogłoby być ocalone, gdyby dopuścić do nich odpowiednią pomoc medyczną – podkreśla Philip Luther.

Z odciętych terenów docierają raporty o kobietach umierających przy porodzie. Sytuacja dzieci i osób starszych jest bardzo trudna. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się co najmniej osiemnaścioro niemowląt i dzieci. Wielu mieszkańców cierpi z powodu ciężkich zatruć po spożyciu nienadających się na pokarm roślin oraz psów.

W szpitalach nie ma nawet najprostszych materiałów medycznych, w związku z czym większość z nich musiała przestać przyjmować pacjentów. Mieszkańcy dzielnicy donoszą również Amnesty International, że w kilku przypadkach uzbrojone grupy opozycyjne kradły materiały medyczne oraz ambulansy.

Pracownicy medyczni stają się celami ataków. Od rozpoczęcia blokady co najmniej 12 z nich zostało aresztowanych, zwykle podczas prób przekroczenia punktów kontrolnych. Sześciu zatrzymanych przez siły rządowe zaginęło bez śladu. Znany jest co najmniej jeden potwierdzony przypadek lekarza, który zmarł podczas tortur.

– Ataki przeciw lekarzom i personelowi medycznemu usiłującemu udzielić pomocy rannym i chorym stanowią zbrodnie wojenne. Wszystkie strony konfliktu muszą natychmiast wstrzymać ataki przeciw personelowi medycznemu i humanitarnemu – zaznacza Philip Luther.

Od kwietnia 2011 roku aresztowanych zostało co najmniej 150 mieszkańców Jarmuk, z czego w lutym 2014 co najmniej 80 nadal przebywa w więzieniach. Amnesty International wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich osób więzionych wyłącznie z powodu poglądów politycznych lub przynależności społecznej.

– Blokada dzielnicy Jarmuk stanowi formę kary zbiorowej na ludności cywilnej. Władze syryjskie muszą natychmiast zakończyć blokadę i umożliwić organizacjom humanitarnym swobodny dostęp do cierpiącej ludności cywilnej – wzywa Philip Luther.

W ubiegłym miesiącu uzgodniona została treść rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywającej wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zniesienia blokad obszarów mieszkalnych, umożliwienia swobodnego dostępu organizacjom humanitarnym oraz zakończenia pogwałceń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Jak do tej pory treść rezolucji nie przyniosła żadnej poprawy sytuacji uwięzionej ludności cywilnej.

Oblężenie Jarmuk jest najbardziej krwawym przykładem z serii wielu blokad nałożonych na ludność cywilną przez rządowe siły zbrojne, jak i uzbrojone grupy opozycyjne, którymi łącznie w całej Syrii objętych jest 250 000 osób. Blokady te są źródłem ogromnego cierpienia ludności cywilnej i muszą zostać natychmiast przerwane.

Amnesty International wzywa do postawienia wszystkich podejrzanych o dokonanie lub zarządzenie zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości przed sądem, w tym do przekazania sytuacji w Syrii Prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC). Zgodnie ze Statutem Rzymskim ICC, określone czyny, w tym morderstwa, tortury i wymuszone zaginięcia, dokonywane w ramach zorganizowanej, szerokiej kampanii i wymierzone przeciw ludności cywilnej stanowią zbrodnię przeciw ludzkości. Pełna treść raportu w języku polskim >>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

1588