Syria: Przerażające tortury i zbiorowe egzekucje w tajnych więzieniach organizacji ISIS – Amnesty International

Syria: Przerażające tortury i zbiorowe egzekucje w tajnych więzieniach organizacji ISIS

Tortury, chłosta i zbiorowe egzekucje stanowią normę w tajnych więzieniach prowadzonych przez grupę ISIS (Islamskie Państwo Iraku i al-Sham), opozycyjnego ugrupowania kontrolującego znaczne tereny w północnej Syrii, donosi Amnesty International w opublikowanym właśnie raporcie.

Ugrupowanie ISIS, rygorystycznie egzekwujące na kontrolowanych przez siebie terenach zasady Shariatu, bezlitośnie gwałci prawa miejscowej ludności. W 18-stronnicowym raporcie zatytułowanym Rule of fear: ISIS abuses in detention in northern Syria, Amnesty International wymienia siedem kompleksów więziennych wykorzystywanych przez ISIS w prowincjach al-Raqqa i Aleppo.

– Wśród osób schwytanych i więzionych przez ISIS znajdują się nawet ośmioletnie dzieci, przetrzymywane wraz z dorosłymi w tych samych, okrutnych i nieludzkich warunkach – opisuje Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.

Byli więźniowie opisują wstrząsające praktyki, w ramach których oni sami oraz inni więźniowie poddawani byli chłoście z użyciem kabli i pasków klinowych oraz elektrowstrząsom lub przetrzymywani byli w niezwykle bolesnej pozycji stresowej znanej jako aqrab (skorpion), gdzie nadgarstki więźnia wiązane są za plecami, na wysokości ramion.

Wśród osób więzionych przez ISIS znajdują się podejrzani o kradzieże i inne przestępstwa oraz podejrzani o wystąpienia przeciwko Islamowi, takie jak palenie tytoniu czy zina – stosunek pozamałżeński. Innych uwięziono za sprzeciwianie się władzy ISIS lub przynależność do innych grup opozycyjnych walczących z siłami rządowymi. ISIS podejrzewana jest również o porwania i przetrzymywanie zagranicznych dziennikarzy dokumenujących konflikt syryjski.

Z uzyskanych przez Amnesty International informacji wynika, że dzieci znalazły się również wśród więźniów poddanych ciężkiej chłoście. W jednym z przypadków zrozpaczony ojciec zmuszony był do słuchania krzyków syna dręczonego w sąsiednim pomieszczeniu przez członków ISIS. Dwóch innych więźniów opisało przypadek czternastolatka w więzieniu ISIS w Sadd al-Ba’ath, w prowincji al-Raqqa -poddanego podczas przesłuchania karze 90 batów. Inny czternastolatek, oskarżony przez ISIS o kradzież motocykla, chłostany był przez szereg kolejnych dni.

– Chłosta kogokolwiek, a w szczególności chłosta dziecka, jest nieludzka, okrutna i stanowi ciężkie naruszenie praw człowieka – powtarza Draginja Nadaždin. – ISIS winna zrezygnować z chłosty oraz stosowania innych okrutnych kar.

Amnesty International wzywa ISIS do zaniechania okrutnego traktowania więźniów, a przywódców grupy, aby nakłonili jej członków do przestrzegania praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia dowiedzieli się od byłych więźniów, że zostali oni porwani przez zamaskowanych mężczyzn i przewiezieni do nieznanych miejsc, w których przetrzymywano ich nawet 55 dni. Część z nich nie wie, gdzie przebywali, jednak Amnesty International zidentyfikowała więzienia ISIS w siedmiu lokalizacjach: w Mabna al-Mohafaza, Idarat al-Markabat oraz al-Mer’ab w mieście al-Raqqa; w Sadd al Ba’ath oraz zakładach naftowych al-‘Akershi w prowincji al-Raqqa, a także Mashfa al-Atfal i Maqar Ahmed Qaddour w prowincji Aleppo.

Więzienie Sadd al-Ba’ath leży w pobliżu zapory na rzece Eufrat w al-Mansura, gdzie uwięzionych terroryzuje miejscowy sędzia Shariatu, występujący w charakterystycznym pasie z materiałami wybuchowymi.

Byli więźniowie oskarżają go o prowadzenie groteskowych “rozpraw”, nie dłuższych niż pięć minut, oraz wydawanie wyroków śmierci, które wykonywane są natychmiast, na oczach innych więźniów. Z jego rozkazu więźniowie poddawani są również bezlitosnej chłoście, w której przynajmniej raz sam brał czynny udział.

W zakładach naftowych al-‘Akershi, które ISIS wykorzystuje również jako ośrodek szkoleniowy dla bojowników, więźniowie przetrzymywani są w pozycji aqrab jako forma tortury, co potwierdza dwóch więźniów, którzy byli tam przetrzymywani w ostatnim okresie. Jeden z nich spędził 40 dni w całkowitej izolacji, przez część tego okresu skuty łańcuchem w pomieszczeniu pełnym urządzeń elektrycznych i rozlanego paliwa.

– Po długich latach cierpień z rąk reżimu Assada mieszkańcy prowincji al-Raqqa i Aleppo znoszą nową tyranię narzuconą im przez ISIS, której stałym elementem są arbitralne aresztowania, tortury i egzekucje – opisuje Draginja Nadaždin.

Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia konkretnych działań w celu powstrzymania napływu broni i innej pomocy dla ugrupowania ISIS oraz innych grup podejrzanych o udział w zbrodniach wojennych i ciężkich naruszeniach praw człowieka.

– Szczególnie władze tureckie winny uniemożliwić grupie ISIS wykorzystywanie swojego terytorium do przerzutu broni i rekrutów na teren Syrii – apeluje Draginja Nadaždin.

– Również państwa Zatoki Perskiej, które w przeszłości wyrażały poparcie dla ugrupowań zbrojnych, prowadzących walkę z rządem syryjskim, powinny podjąć działania w celu powstrzymania napływu broni, wyposażenia i innej pomocy dla grupy ISIS, z uwagi na jej historię szokujących pogwałceń praw człowieka.

Amnesty International ponawia również apel do władz Syrii o umożliwienie Niezależnej Komisji Śledczej oraz międzynarodowym organizacjom humanitarnym i organizacjom praw człowieka swobodnego wjazdu na teren kraju, jak również o zaprzestanie naruszeń praw człowieka i prawa międzynarodowego, w tym w szczególności zaprzestanie tortur we własnych więzieniach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

1648