Syria: Światowi przywódcy muszą zapewnić sprawiedliwość, prawdę i zadośćuczynienie milionom ofiar wojny – Amnesty International

Syria: Światowi przywódcy muszą zapewnić sprawiedliwość, prawdę i zadośćuczynienie milionom ofiar wojny

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Syrii popełniane są bezkarnie. W związku z szóstą rocznicą wybuchu konfliktu Amnesty International wzywa światowych przywódców do podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia sprawiedliwości, prawdy i zadośćuczynienia dla milionów ofiar konfliktu.

Amnesty International wzywa rządy do przerwania bezkarności oraz wspierania i finansowania mechanizmu dochodzeniowego w Syrii, przegłosowanego podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2016 oraz egzekwowania uniwersalnej jurysdykcji w celu dochodzenia i ścigania przed własnymi sądami podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Syrii. Zasada uniwersalnej jurysdykcji oznacza możliwość badania przez dane państwo i ścigania osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, tortur, ludobójstwa i wymuszonych zaginięć w innym kraju bez względu na to, gdzie popełniono przestępstwo czy narodowość podejrzanego lub ofiary.

– Minęło 6 wstrząsających lat, nie ma usprawiedliwienia dla bezkarności wobec przerażających zbrodni według prawa międzynarodowego, które popełniono w Syrii – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.

– Rządy dysponują prawnymi narzędziami, by przerwać bezkarność, która doprowadziła do śmierci setek tysięcy ludzi i do opuszczenia swoich domów przez miliony. Czas wykorzystać te narzędzia.

Wszystkie państwa mogą korzystać z uniwersalnej jurysdykcji w sprawach zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Ponad 147 państw stosowało tę zasadę w sprawie jednego lub większej ilości przestępstw zgodnie z prawem międzynarodowym. Obecnie kraje Europy, w tym Francja, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria badają zbrodnie popełnione w Syrii.

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2016 daje Syryjczykom nadzieję, że sprawiedliwość jest możliwa. Wzywa do ustanowienia niezależnego mechanizmu międzynarodowego do pomocy w badaniu i stawianiu zarzutów w związku z poważnymi przestępstwami na mocy prawa międzynarodowego, które popełniono w Syrii od marca 2011.

Rezolucja wysyła mocny sygnał omijając impas w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która okazała się niezdolna do przerwania bezkarności za zbrodnie na mocy prawa międzynarodowego i naruszenia praw człowieka w Syrii. Zanim zacznie działać, mechanizm wymaga niezbędnych środków od państw członkowskich ONZ.

– Przyjmując rezolucję społeczność międzynarodowa dała Syryjczykom nadzieję: obietnicę, że świat ich nie opuści, że osoby odpowiedzialne za ich cierpienie nie będą bezkarne. Państwa, które głosowały za przyjęciem mechanizmu muszą podjąć niezbędne działania i zapewnić finansowanie i współpracę niezbędną, aby doprowadzić do sprawiedliwości dla ofiar konfliktu w Syrii.

Tło

Według specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii liczba ofiar śmiertelnych od rozpoczęcia kryzysu przekroczyła 400 tysięcy – co oznacza, że co najmniej jeden na stu Syryjczyków zginął w wyniku konfliktu.

Ponad 20% syryjskiej populacji żyje jako uchodźcy poza krajem, a ponad połowa osób w Syrii wymaga niezbędnej pomocy humanitarnej.

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez wszystkie strony konfliktu w Syrii zostały dokładnie zbadane przez Amnesty International i inne organizacje, jak również agencje ONZ.

Wśród zbrodni znajdują się pozasądowe egzekucje, tortury i inne formy złego traktowania oraz celowe ataki na cywilów, domy, obiekty medyczne i budynki cywilne, jak również masowe i nieproporcjonalne ataki, wymuszone zaginięcia, eksterminację i banie zakładników.

Zdjęcie: ASIN AKGUL_AFP_Getty Images
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

12979