Syria: Syryjscy obrońcy praw człowieka zaatakowani – Amnesty International

Syria: Syryjscy obrońcy praw człowieka zaatakowani

W świetle innych przykładów znęcania się, na które Anwar al-Bunni został narażony, wydaje się prawdopodobne, że ostatni atak mógł zostać zlecony i wykonany przez urzędników państwowych.

Na początku tego miesiąca agenci bezpieczeństwa próbowali zatrzymać Anwara al-Bunni. Zarzucano mu przeprowadzenie ataku, którego przyczyną była sprzeczka Anwara al-Bunni z pewną kobietą w Pałacu Sprawiedliwości w Damaszku. Anwar al-Bunni podobno powiedział wtedy kobiecie, że nie będzie mógł reprezentować jej w sądzie, gdyż tamta sprawa wychodziła poza jego kompetencje. Anwar al-Bunni wyparł się zarzutów, twierdząc że oskarżenie zostało „sfabrykowane”. Jednak sprawa przeciwko niemu została przekazana sądowi kryminalnemu.

Anwar al-Bunni pozostaje pod coraz większą presją ze strony władz Syrii ze względu na to, że pracuje jako prawnik oraz obrońca praw człowieka, a także dlatego, że ostatnio skrytykował wydaną przez rząd decyzję zwolnienia 81 sędziów. Anwar al-Bunni usiłował również postawić przed sądem urzędnika nadzorującego więzienie Adra. Uczynił to w imieniu jednego ze swych klientów, byłego parlamentarzysty Mamuna al-Humsi, któremu odmawia się pozwolenia na widzenie z prawnikiem oraz rodziną. Amnesty International uznała Mamuna al-Humsi za więźnia sumienia i żąda by został on natychmiast bezwarunkowo wypuszczony na wolność (zobacz: działalność medyczną AI: Syria- raport o stanie zdrowia sześciu obrońców praw człowieka przetrzymywanych w więzieniu, MDE 24/054/2005, lipiec 2005).

W lipcu 2005 roku władze Syrii uniemożliwiły Anwarowi al-Bunni wyjazd do Genewy w celu uczestniczenia na posiedzeniu komisji ONZ ds. Praw Człowieka, na której rozpatrywany był ostatni raport rządu Syrii dotyczący wprowadzenia w życie Międzynarodowego Paktu Praw Cywilnych i Politycznych (ICCPR). Gdy 14 lipca Anwar al-Bunni wylądował na lotnisku w Damaszku został zawrócony przez urzędników, którzy oznajmili mu, że syryjskie Służby Bezpieczeństwa wydały decyzję nr 251, zabraniającą Anwarowi al-Bunni podróżowanie. Nie podano mu jednak przyczyny tej decyzji.

Amnesty International jest również zaniepokojona nękaniem kolejnego prawnika oraz obrońcy praw człowieka, Haythama al-Maleh. Obecnie temu wieloletniemu członkowi Związku Praw Człowieka w Syrii (HRAS) – nielegalnej organizacji pozarządowej – postawiono zarzut zniesławienia prezydenta zgodnie z art. 374 oraz art. 378 Syryjskiego Kodeksu Karnego, za co przysługuje kara odpowiednio 2 lat oraz 1 roku więzienia. Zarzuty obejmują również zniewagę wojska zgodnie z art. 123 Wojskowego Kodeksu Karnego, za co przysługuje kara do 3 lat więzienia. Mimo, że Haytham al-Maleh jest cywilem, 18 października został postawiony przed sądem wojskowym. Proces odroczono do 7 listopada , najwyraźniej by Haytham al-Maleh mógł zapoznać się z aktami określającymi powód postawionych mu zarzutów.

Biuro Haythama al-Maleh najprawdopodobniej pozostaje pod ciągłym nadzorem syryjskich służb bezpieczeństwa, które „zalecają” jego klientom by udali się w inne miejsce. Haytham al-Maleh nadal nie uzyskał od władz zezwolenia na wyjazd za granicę. (zobacz: sprawę apelacyjną Syria w bezruchu: ograniczenie swobody ruchów dla obrońców praw człowieka (oraz innych osób), MDE 24/062/2005, sierpień 2005). W lipcu 2005 roku sprawa Haythama al-Maleh została przekazana sądowi wojskowemu, jednak w wyniku prezydenckiej amnestii wycofano oskarżenia przeciwko niemu.

Obrońcy praw człowieka w Syrii często są nękani i prześladowani przez urzędników państwowych poprzez wytaczanie im procesów w sądach specjalnych, ciągły nadzór, przesłuchiwanie pod kątem ich działalności, bezpodstawne zatrzymania oraz, w niektórych przypadkach, tortury, a także poprzez prowadzenie w państwowych mediach kampanii oszczerstw przedstawiających ich jako „zdrajców” oraz „kolaborantów” współpracujących z obcymi mocarstwami.

Amnesty International wciąż apeluje by rząd Syrii wypełnił swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowych praw człowieka i zagwarantował wszystkim mieszkańcom kraju wolność słowa i zrzeszania się, a także by rząd natychmiast zaprzestał prześladowania obrońców praw człowieka. Amnesty International domaga się w szczególności wycofania sfabrykowanych oskarżeń przeciwko Haythamowi al-Maleh i Anwarowi al-Bunni, natychmiastowego przeprowadzenia śledztwa dotyczącego wczorajszego ataku na Anwara al-Bunni, a także zniesienia oficjalnych zakazów dotyczących możliwości wyjazdu tych oraz innych obrońców praw człowieka za granicę.

Tło wydarzeń

W lipcu 2005 roku Komitet Praw Człowieka (HRC) w uwagach końcowych wyraził zaniepokojenie wieloma naruszanymi dziedzinami praw człowieka w Syrii, takimi jak: ciągłe obowiązywanie ustawodawstwa wyjątkowego, istniejącego od 43 lat; ciągłe stosowanie tortur wobec więźniów politycznych; stosowanie kary śmierci, która nie jest zgodna z Międzynarodowym Paktem Praw Politycznych i Cywilnych (ICCPR); znaczne ograniczenie wolności słowa i opinii oraz wolności zgromadzeń; dyskryminowane oraz stosowanie przemocy wobec kobiet; oraz atakowanie obrońców praw człowieka.

Komitet Praw Człowieka (HRC) zaapelował by rząd Syrii natychmiast zwolnił wszystkie osoby przetrzymywane ze względu na ich działalność w dziedzinie praw człowieka oraz by rząd przestał prześladować i zastraszać obrońców praw człowieka. [więcej informacji na temat pogwałcania praw człowieka w Syrii w oświadczeniach publicznych AI: Syria: Trzeba położyć kres rozprawianiu się z obrońcami praw człowieka, MDE 24/034/2005, maj 2005;

Syria: Trzeba uwolnić ‘Ali’ego al-‘Abdullaha oraz położyć kres aresztowaniom i znęcaniu się nad obrońcami praw człowieka w Syrii, MDE 24/028/2005, maj 2005; Syria: Trzeba uwolnić i wycofać zarzuty wobec Muhammada Ra’dun oraz położyć kres nękaniu i aresztowaniom obrońców praw człowieka, MDE 24/029/2005, maj 2005; Syria: AI zaniepokojona aresztowaniem członków Komitetu Rodzin Więźniów Sumienia, MDE 24/055/2005, lipiec 2005; Syria: Wycofać wszystkie zarzuty wobec Hasana Zeino, Yassina al-Hamwi oraz Muhammada ‘Ali-al ‘Abdullah, MDE 24/078/2005, wrzesień 2005].

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4250