Syria: Trzeba położyć kres pogwałceniu praw człowieka w przypadku syryjskich Kurdów – Amnesty International

Syria: Trzeba położyć kres pogwałceniu praw człowieka w przypadku syryjskich Kurdów

            Raport Kurdowie w Arabskiej Republice Syrii rok po wydarzeniach z marca 2004 r. ukazuje pogwałcenia praw człowieka w przypadku Kurdów  od zamieszek na meczu football’u kurdyjskiej i arabskiej drużyny w Qamishli, po wydarzenia w północno-wschodniej Syrii, które doprowadziły do demonstracji i buntów w całym kraju, kiedy to ponad 30 Kurdów zostało zabitych. Prawie 2000 osób zostało aresztowanych – prawie wszyscy z nich byli Kurdami. Utrzymuje się, że zatrzymani Kurdowie, w tym dzieci w wieku 12 lat, kobiety, młode dziewczyny i ludzie starsi, byli torturowani i maltretowani w areszcie. Dziesiątki kurdyjskich studentów zostało wyrzuconych ze studiów i akademików za udział w pokojowych protestach.


            Od marca 2004 r. nastąpił znaczny wzrost w liczbie udokumentowanych śmierci Kurdów, która była efektem tortur i maltretowania więźniów w areszcie: pięć z dziewięciu przypadków udokumentowanych w siedem miesięcy po wydarzeniach z marca 2004 r. dotyczyło syryjskich Kurdów. W tym samym czasie odnotowano również wiele przypadków zagadkowych śmierci poborowych w kurdyjskiej armii: co najmniej 6 zginęło z powodu wypadków z bronią lub domniemanego pobicia przez przełożonych lub innych żołnierzy. Nie wiadomo nic o wszczętym postępowaniu śledczym w wspomnianych powyżej sprawach.


           Raport, który był rezultatem kilkumiesięcznego dochodzenia, również opisuje systematyczną dyskryminację etniczną, którą muszą znosić Kurdowie z Syrii. Raport nawołuje Syrię do zaprzestania praktyk zakazujących używania kurdyjskiego języka i kultywowania kurdyjskich tradycji. Raport ujawnia przypadki kurdyjskich obrońców praw człowieka, którzy walczyli o prawa kurdyjskiej ludności w Syrii i z tego powodu zostawali oni aresztowani, torturowani i niesprawiedliwie sądzeni.


            “Władze Syrii muszą wszcząć dochodzenie w sprawie postępowania służb bezpieczeństwa w marcu 2004 roku”, stwierdziła Amnesty International. “ Muszą oni zbadać domniemane przypadki bezprawnego zabijania i śmieci, będącej rezultatem tortur i maltretowania w aresztach, a także muszą oni przedstawić środki zaradcze przeciw systematycznej dyskryminacji Kurdów, jak również innym pogwałceniom praw człowieka, które mogły być powodem zwiększenia napięcia wśród ludności i wybuchu przemocy.”


Tło wydarzeń:


1.5 miliona syryjskich Kurdów, którzy stanowią drugą co do wielkości grupę etniczną w kraju, poza Arabami, cierpi z powodu dyskryminacji etnicznej. Przejawia się ona restrykcjami dotyczącymi używania kurdyjskiego języka i celebrowania kurdyjskiej kultury. Raport nawołuje władze Syrii do zaprzestania praktyk zakazujących używania kurdyjskiego języka w szkołach, miejscu pracy, budynkach państwowych i prywatnych uroczystościach, a także do zezwolenia na rejestrowanie imion dzieci i nazw własnych ( np. firm) w języku kurdyjskim.


Kilkaset tysięcy syryjskich Kurdów zostało pozbawionych obywatelstwa i z tego powodu odmawia się im prawa do edukacji, zatrudnienia, korzystania ze służby zdrowia, a także innych praw przysługujących obywatelom Syrii, w tym posiadania obywatelstwa i paszportu. Amnesty International wzywa Syrię do wniesienia poprawek do systemu legislacyjnego, aby znaleźć rozwiązanie problemu “bezpaństwowości”  Kurdów urodzonych w Syrii i dyskryminacji wymierzonej przeciwko nim.                                  

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4465