Syria: Układ dotyczący broni chemicznej to “pozytywny” krok, ale dopiero pierwszy – Amnesty International

Syria: Układ dotyczący broni chemicznej to “pozytywny” krok, ale dopiero pierwszy

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła informację o możliwości podjęcia kroków w celu przekazania broni chemicznej w Syrii pod kontrolę międzynarodową i jej zniszczenia. Doniesieniom towarzyszy decyzja syryjskiego rządu o przystąpieniu do Konwencji o zakazie broni chemicznej.

– Wszelkie działania zmierzające do ostatecznego usunięcia i zniszczenia broni zakazanej w świetle prawa międzynarodowego są niewątpliwie pozytywnym krokiem, nawet jeśli towarzyszą temu trudne wyzwania w związku z trwającym wciąż konfliktem w Syrii – powiedział Philip Luther, Dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

– Jednakże wciąż konieczne jest pociągnięcie do odpowiedzialności winnych prawdopodobnych ataków z użyciem broni chemicznej 21 sierpnia, a także innych zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych popełnianych w Syrii z użyciem broni konwencjonalnej.

– Ataki potwierdziły, że nieustanna bezkarność w Syrii ma przerażające konsekwencje.

Przekazanie broni chemicznej pod kontrolę międzynarodową musi być pierwszym z wielu kroków podjętych przez społeczność międzynarodową w celu zapewnienia sprawiedliwości i załagodzenia kryzysu humanitarnego w Syrii.

Amnesty International wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby domagała się od rządu syryjskiego zezwolenia na dostęp dla Komisji Śledczej ONZ, która zbadałaby wszystkie przypadki łamania praw człowieka popełniane przez wszystkie strony konfliktu.

Organizacja od dłuższego czasu wzywa też Radę Bezpieczeństwa ONZ do przekazania sprawy Syrii do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Apel popiera coraz większa liczba państw na całym świecie.

Porozumienia w sprawie broni chemicznej powinno być dodatkowym bodźcem dla społeczności międzynarodowej, aby podwoiły wysiłki w celu złagodzenia cierpienia milionów cywilów dotkniętych konfliktem.

– Międzynarodowa społeczność musi teraz naciskać na Syrię, aby umożliwiła organizacjom i agencjom humanitarnym dostęp przez granice i pozwoliła na szeroką pomoc dla ludności cywilnej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maroko/Hiszpania: Przeciągające się i niedostateczne postępowania po śmiertelnych wydarzeniach na granicy w Melilli pachną tzw. tuszowaniem sprawy – nowy raport Amnesty International

Powiązany temat

Ukraina: Brak zakwaterowania szczególnie zagraża osobom starszym przesiedlonym w wyniku rosyjskiej inwazji – nowy raport Amnesty International

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

1738