Syria: Uwięzienie użytkowników Internetu jest rażącym nadużyciem praw człowieka – Amnesty International

Syria: Uwięzienie użytkowników Internetu jest rażącym nadużyciem praw człowieka

           W niedzielę Syryjski Sąd Bezpieczeństwa Państwowego (SSSC), skazał Haythama Qutaysha na cztery lata więzienia, jego brata Muhannada na trzy lata, a Yahya al.-Awsa na dwa lata pozbawienia wolności pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji pochodzących z zakazanych w Syrii stron internetowych.


 


            Cała trójka skazanych przebywała już w areszcie przez ponad 19 miesięcy, podczas których Amnesty International nieustannie walczyła o ich uwolnienie jako więźniów sumienia.


 


            „Wyrok sądu stanowi poważne naruszenie praw człowieka do wolności wypowiedzi i jego prawa do rzetelnego procesu” – powiedziała Amnesty International.


 


            Od wielu lat organizacja ta dokumentowała przypadki ukazujące niesprawiedliwość, z jaką prowadzone są sprawy przed SSSC. Jego werdykty nie podlegają odwołaniom, oskarżeni mają ograniczony dostęp do prawników, sędziowie mają nieograniczone prawa, a zeznania rzekomo wydobyte podczas tortur są dowodami w sprawie.


 


            SSSC został założony w 1968 roku, kiedy w Syrii obowiązywały prawa wyjątkowe i nie podlega on Kodeksowi Postępowania Karnego. Co więcej, Komisja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oświadczyła, że procedury sądu są niezgodne z postanowieniami Międzynarodowych Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych, dla którego Syria jest Państwem-Stroną.


 


            Najnowsze oficjalne oświadczenia Amnesty International na temat więźniów sumienia w Syrii są dostępne na stronie:


http://web.amnesty.org/library/index/engmde240512004

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4740