Syria: Yassin oraz Akash Suleiman zwolnieni – Amnesty International

Syria: Yassin oraz Akash Suleiman zwolnieni

MDE 24/006/2007
Yassin Suleiman był prawdopodobnie torturowany w czasie pierwszych dwóch tygodni od momentu zatrzymania przez syryjskie służby bezpieczeństwa w Damaszku. Jego ojciec był prawdopodobnie torturowany. Obaj mężczyźni od chwili aresztowania przebywali w odosobnieniu, na kontakt z rodziną zezwolono im dopiero 22 stycznia, kiedy zostali przeniesieni do więzienia w Qamishli, na północnym wschodzie kraju.
Yassin oraz Akash zostali aresztowani 21 grudnia 2006 roku, kilka tygodni po przymusowym wydaleniu Yassina, jego żony i córki z Norwegii do Syrii. Władze norweskie odrzuciły prośbę rodziny o azyl. Yassin oraz Akash Suleiman zostali zatrzymani prawdopodobnie z powodu powiązań Yassina z działającą nielegalnie Kurdyjską Demokratyczną Partią Postępową (Kurdish Democratic Progressive Party).
Norwegia jest sygnatariuszem zawartej w 1951 roku konwencji genewskiej, mówiącej o prawach uchodźców, która stanowi, że -nikt nie powinien być wydalony do kraju, w którym zagrożone jest jego życie i jego wolności, a prześladowanie ma miejsce z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do danej grupy społecznej lub posiadania określonych poglądów politycznych-. Według informacji, które zebrało Amnesty International tortury i maltretowanie są w Syrii regularnie stosowane wobec przetrzymywanych tam kurdyjskich więźniów politycznych. Więźniowie polityczni przebywają tam na ogół w odosobnieniu, bez możliwości porozumienia się ze swoimi rodzinami i prawnikiem.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4001