Szczegóły umowy w Zimbabwe pozostają niejasne – Amnesty International

Szczegóły umowy w Zimbabwe pozostają niejasne

Amnesty International podkreśla, że ważność umowy byłaby poważnie zagrożona, jeżeli w jej treści znalazłyby się zapisy o amnestiach lub ułaskawieniach, które uniemożliwiłyby osądzenie przypadków łamania praw człowieka, ujawnienie prawdy na ten temat i wypłatę pełnych odszkodowań dla ofiar.
-Nie powinno być zgody na nic, co uniemożliwi ujawnienie całej prawdy, a ludzie odpowiedzialni za rażące naruszenia praw człowieka, które miały miejsce, muszą zostać postawieni przed sądem- mówi Simeon Mawanza, ekspert Amnesty International do spraw Zimbabwe, który wrócił ze spotkań z ofiarami sponsorowanej przez państwo przemocy.
-Ofiary łamania praw człowieka żądają sprawiedliwości za zbrodnie, które ich dotknęły – i w pełni na nią zasługują. Byłoby zdradą tych ofiar, gdyby państwowi, miejscowi i międzynarodowi przywódcy wsparli amnestię dla winnych łamania praw człowieka.-
Simeon Mawanza dodaje, że Zimbabwe ma w świetle prawa międzynarodowego jasne zobowiązania i nie może o nich zapominać, szczególnie w tym przełomowym momencie swojej historii.
-Jakiekolwiek trwałe rozwiązanie kryzysu w Zimbabwe musi respektować i ochraniać prawa człowieka u samych podstaw- dodaje Mawanza.
Tłumaczyła Ola Pierścińska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3430