Szczyt UE-Rosja: Amnesty International wzywa UE do zajęcia się coraz poważniejszym prześladowaniem obrońców praw człowieka w Czeczenii – Amnesty International

Szczyt UE-Rosja: Amnesty International wzywa UE do zajęcia się coraz poważniejszym prześladowaniem obrońców praw człowieka w Czeczenii

Raport Amnesty International, przedstawiony państwom przewodzącym UE, opowiada o tym, że niektórzy obrońcy praw człowieka w Czeczenii są torturowani i mordowani, inni są nękani i zastraszani. Amnesty International twierdzi, iż istnieją dowody świadczące o tym, że działacze praw człowieka stali się celem ataków funkcjonariuszy państwowych, którzy chcą ich uciszyć.


 


Niedawno, 4 listopada Rusłan Susajew prezes organizacji „Protest obywatelski”, został zatrzymany wraz ze swoja żoną. Straszono go, że jeśli nie podpisze oświadczenia związanego z wybuchem bomby, który miał miejsce 1 listopada w Siernowodsku, „ucierpi” jego rodzina. Małżeństwo, rodzice sześciorga dzieci, zostało zwolnione 5 listopada. W sierpniu i wrześniu uzbrojeni mężczyźni w mundurach kilka razy przeprowadzali rewizje w ich domu. Pewnego razu skopali i pobili matkę Susajewa i niektóre dzieci. Innym razem zabrali ze sobą dwójkę dzieci, które później zwolnili.


 


Raport Amnesty International opisuje w szczególności historie Czeczenów, którzy szukając zadośćuczynienia za łamanie swoich praw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, stają się ofiarami odwetu przybierającego formę od nękania i pogróżek do mordowania osób składających skargę lub ich bliskich krewnych.


 


„Unia Europejska nie może ignorować pogarszającej się sytuacji tych, którzy otwarcie mówią o łamaniu praw człowieka w Rosji, zwłaszcza jeśli są oni związani z jej siostrzaną instytucją – Trybunałem Praw Człowieka Rady Europy” – powiedział Dick Oosting, dyrektor biura AI przy Unii Europejskiej.


 


„Jeśli UE zawiedzie, to nie tylko straci wiarygodność w kwestii angażowania Federacji Rosyjskiej w dziedzinie praw człowieka, ale również jako kluczowa instytucja chroniąca prawa człowieka w Europie”, dodał.


 


Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oświadczyło niedawno, że rosnąca liczba ofiar śmiertelnych oraz cierpienie ludzi w Republice Czeczenii są „wielkim problemem dla współczesnych wartości” wyznawanych przez organizację. Zgromadzenie wezwało również państwa członkowskie UE, aby „nie pozostawały bierne, kiedy każdego dnia w Czeczenii i sąsiednich republikach giną ludzie od kul snajperów, w atakach terrorystycznych, z powodu min przeciwpiechotnych, nadużycia siły przez służby bezpieczeństwa oraz zorganizowanej przestępczości”.


 


„Jutrzejszy szczyt UE-Rosja ma zająć się stworzeniem ‘wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości’ pomiędzy Unią Europejską a Rosją”, powiedział Dick Oosting. „Znając rosnące zagrożenie dla ochrony praw człowieka w Rosji, UE musi przyjąć nowe stanowisko. Tu nie chodzi tylko o wrażliwość Rosji, ale o obawy UE, które powinny nadać ton rozmowom.”


„’Wspólna przestrzeń’ pozostanie próżnią, jeśli UE od początku nie będzie zwracać uwagi na zasady, które nie podlegają negocjacjom – że ‘wolność’ oznacza, iż obrońcy praw człowieka mogą swobodnie upominać się o prawa innych, ‘bezpieczeństwo’ znaczy, że dziennikarze i prawnicy mogą wypowiadać swoje zdanie bez obaw, że będą nękani lub atakowani, a ‘sprawiedliwość’ – że ofiary łamania praw człowieka mogą swobodnie szukać i znajdować zadośćuczynienie w sądach” – powiedział Dick Oosting.


 


Podczas konfliktu trwającego w Czeczenii władze rosyjskie próbowały ograniczyć informacje na temat sytuacji praw człowieka w tym kraju. Organizacje i działacze praw człowieka, prawnicy, niezależni dziennikarze i osoby prywatne odgrywają kluczową rolę w dokumentowaniu naruszeń praw człowieka.


 


Pewnemu mężczyźnie, który złożył skargę do Trybunału na „zaginięcie” syna w czasie najazdu wojskowego, zamordowano drugiego syna. Inny mężczyzna sam „zaginął” po wniesieniu skargi do Trybunału o „zaginięcie” brata.


 


Raport Amnesty International opisuje, w jaki sposób nękana jest wciąż rodzina Luisy Betergirajewej, działaczki praw człowieka zastrzelonej w 2001 roku. W raporcie napisano: „Na początku lipca 2004 rosyjskie wojska federalne urządziły nalot na ich dom. Zatrzymali jednego z synów Luisy, 28-letniego Zelimhana, który od tego czasu ‘zaginął’.” Podczas drugiego najazdu, 20 lipca, kiedy zebrana w domu rodzina zapytała żołnierzy, czemu ich biją, ci odpowiedzieli: „Żebyście się mniej skarżyli! Cała Europa teraz o was wie!”.”


 


Nękanie działaczy czasem przybiera formę gróźb milicji, że podłoży w domu danej osoby dowody sugerujące, że jest ona zaangażowana w „terroryzm”.


 


Zgodnie z unijnymi Wytycznymi dla obrońców praw człowieka, przyjętymi przez ministrów spraw zagranicznych UE w czerwcu 2004 roku, Amnesty International wzywa UE do:  • wsparcia legalnej pracy obrońców praw człowieka na Północnym Kaukazie, zgodnie z wytycznymi UE;
  • wyrażenia swoich obaw odnośnie ataków na obrońców praw człowieka – podczas rozmów z Federacja Rosyjską, w tym także podczas jutrzejszego spotkania na szczycie z prezydentem Putinem;
  • naciskanie na rozpoczęcie bez opóźnień niezależnego i dogłębnego dochodzenia w sprawie wszystkich zarzutów o stosowanie odwetu wobec osób składających skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz o stosowanie tortur, morderstw i „zaginięć” obrońców i działaczy praw człowieka. Wyniki tego dochodzenia powinny zostać upublicznione, a sprawcy naruszeń postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4584