Szczyt UE-Rosja: Unia musi mówić jednym głosem w sprawie ochrony praw człowieka – Amnesty International

Szczyt UE-Rosja: Unia musi mówić jednym głosem w sprawie ochrony praw człowieka

Rok po zabójstwie Anny Politowskiej – dziennikarki i aktywistki na rzecz przestrzegania praw człowieka – nie ustają represje wobec przedstawicieli niezależnych mediów oraz działaczy społecznych. Jedna z dziennikarek musiała opuścić kraj, by chronić siebie i swoją rodzinę. Najbardziej newralgicznym punktem jest Północny Kaukaz, a zwłaszcza Inguszetia. Narastające napięcie w tej republice ma związek z aktywnością służb federalnych, które oskarżane są o przeprowadzanie arbitralnych aresztowań, torturowanie więźniów, zaginięcia i bezprawne egzekucje.
Mówi się też o przestępstwach na tle rasowym, dokonywanych przez przedstawicieli władzy federalnej. Pomimo niewielkiej poprawy w tym zakresie, częstotliwość aktów przemocy o podłożu rasistowskim jest wciąż zatrważająca. Władze, chcąc uniknąć odpowiedzialności, raczej nie wszczynają śledztw mających wyjaśnić tego typu sprawy.
-To tylko część przykładów obrazujących obecną sytuację w Rosji. Kraj ten traci swoją wiarygodność jako partner w stosunkach międzynarodowych- – twierdzi Dick Oosting, Dyrektor biura AI przy Unii Europejaskiej.
-Podczas majowego szczytu w Samarze, Wspólnota jasno podkreśliła znaczenie problemu ochrony praw człowieka w Rosji. Silne stanowisko Unii to sygnał i nadzieja dla obywateli Federacji, że ich prawa w końcu będą respektowane- – dodaje  Oosting.
W przygotowanym na spotkanie opracowaniu, Amnesty International wskazuje kwestie, które przedstawiciele UE powinni poruszyć w rozmowach z Rosjanami, m.in.:

  • trwające naruszenia praw człowieka, popełniane przez funkcjonariuszy państwowych na Północnym Kaukazie, zwłaszcza w Inguszetii;
  • ograniczenia w zakresie swobody korzystania z wolności wypowiedzi i zgromadzeń w Rosji, które szczególnie dotknęły organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie;
  • przypadki przemocy i przestępstw  na tle rasistowskim oraz niechęć i nieudolność policji do prowadzenia dochodzeń w tego typu sprawach.

Tłum.: Dominika Michalak

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3734