Szczyt Unia Europejska – Chiny: Unia Europejska musi nadal wywierać nacisk na postęp w dziedzinie praw człowieka w Chinach – Amnesty International

Szczyt Unia Europejska – Chiny: Unia Europejska musi nadal wywierać nacisk na postęp w dziedzinie praw człowieka w Chinach

Podczas ostatniego spotkania ministerialnego UE – Chiny w maju 2005 roku, w związku z rozważaniem zniesienia w przyszłości embarga na dostawy broni, UE wyraziła zaniepokojenie czterema aspektami praw człowieka, w szczególności:


          potrzebą uwolnienia ludzi nadal przetrzymywanych w więzieniach w związku z  ruchem pro demokratycznym z roku 1989,


          potrzebą zmniejszenia cenzury nałożonej na media,


          potrzebą zreformowania systemu „Reedukacja Przez Pracę” (RTL),


          oraz potrzebą ratyfikacji Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR).


Opisując przypadki dotyczące tych czterech dziedzin Amnesty International uważa dotychczasowy postęp za niezadowalający (patrz: „Raport Amnesty International dotyczący zainteresowania Unii Europejskiej prawami człowieka w Chinach”):
  1. Przetrzymywanie więźniów z Tiananmen: 16 lat po wydarzeniach na Placu Tiananmen  dziesiątki ludzi przetrzymywanych jest w więzieniach, a rząd Chin odmawia  wszczęcia pełnego, niezależnego oraz bezstronnego dochodzenia. Yu Dongyue, dla przykładu, przetrzymywany jest w więzieniu za to, że wraz z dwoma innymi młodymi ludźmi wylał farbę na portret Mao Zedonga, który wisi na Placu Tiananmen.

2.       Wolność słowa: w ciągu ostatnich sześciu miesięcy władze wprowadziły nowe  technologiczne oraz polityczne sposoby monitorowania i ograniczania przepływu informacji oraz wolności słowa w różnych mediach, w tym również ograniczenia w sferach, w których wcześniej obywatele cieszyli się wolnością słowa, np. na prywatnych blogach w internecie.


3.       „Reedukacja Przez Pracę” (RTL) : wydaje się, że w ciągu ostatnich miesięcy dążenia władz Chin do zniesienia lub zreformowania RTL  zwolniły tempo rozwoju. Propozycja nowej ustawy o nazwie „Prawo Korygowania Zachowania Sprzecznego z Prawem” (IBRL) nie spełnia międzynarodowych standardów.


4.       Ratyfikacja Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR): arbitralne przetrzymywanie przez Chiny obrońców praw człowieka, nadmierne stosowanie kary śmierci, tortury i inne formy znęcania się oraz brak natychmiastowego dostępu do reprezentacji prawnej – to wszystko stanowi naruszenie podstawowych praw, które chroni ICCPR. Ratyfikacja Paktu byłaby istotnym krokiem zobowiązującym rząd Chin do zaprzestania powyższych praktyk. Jednak pomimo obietnic, nie było mowy o żadnym konkretnym terminie ratyfikacji.


 


„Doceniamy fakt, że Unia Europejska uzależniła zniesienie embarga na dostawy broni od reformy


praw człowieka” -powiedział Dick Oosting, dyrektor przedstawicielstwa Amnesty International w


Brukseli – „jednak nadal troszczymy się o inne dziedziny będące pod nadzorem. Rząd Chin nie


przedstawił jeszcze spójnego planu reformy, a kroki mające na celu polepszenie praw człowieka


muszą zostać wprowadzone w przejrzysty oraz logiczny sposób.”


 


Amnesty International apeluje do Unii Europejskiej o kontynuowanie wywierania nacisku na rząd Chin, by władze kraju podjęły kroki w debacie dotyczącej zniesienia embargo na dostawy broni.


 


„Raport Amnesty International dotyczący zainteresowania Unii Europejskiej prawami człowieka w Chinach” jest dostępny na stronie:  www.amnesty-eu.org.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4297