Szczyt w Nairobi: Kryzys humanitarny w Demokratycznej Republice Konga wymaga niezwłocznego podjęcia działań. – Amnesty International

Szczyt w Nairobi: Kryzys humanitarny w Demokratycznej Republice Konga wymaga niezwłocznego podjęcia działań.

Przedstawiciele Amnesty International powiedzieli: -Demokratyczna Republika Konga stoi na krawędzi katastrofy humanitarnej. Potrzebne są długoterminowe działania, jednak w tej chwili priorytetem jest wzmocnienie misji pokojowej ONZ w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) w celu ochrony ludności cywilnej i by zapewnić wszystkim potrzebującym dostęp do pomocy humanitarnej. Przywódcy państw afrykańskich i Rada Bezpieczeństwa ONZ mogą w tym pomóc.-
Amnesty International zwraca się do przywódców państw uczestniczących w konferencji w Nairobi oraz do Rady Bezpieczeństwa ONZ, z prośbą o:
– jak najszybsze wzmocnienie misji MONUC w prowincji Kiwu Północne, zapewniając wystarczającą ilość oddziałów, jednostek służb wywiadowczych i obserwacji powietrznej oraz innych środków potrzebnych dla ochrony ludności cywilnej przed atakami rebelianckich grup zbrojnych, by zapewnić ochronę działań humanitarnych oraz by utrzymać embargo na sprzedaż broni do DRC zgodnie z mandatem MONUC;
– wezwanie wszystkich stron konfliktu do umożliwienia organizacjom humanitarnym sprawnego niesienia pomocy uchodźcom – wielu z nich jest rannych. Wewnątrz prowincji muszą powstać bezpieczne korytarze, którymi transportowana będzie pomoc humanitarna;
–  naciskanie na strony wojujące w szczególności na Narodowy Kongres Ochrony Ludu (National Congress for the Defense of the People – CNDP) oraz władze Ruandy i innych państw mających wpływ na CNDP by w wyniku konfliktu nie ginęła ludność cywilna;
– skłonienie władz DRC i Ruandy do przestrzegania zobowiązań podjętych w listopadzie 2007 roku w Nairobi, przede wszystkim do zakończenia prowadzenia negatywnej propagandy skierowanej przeciwko sobie, oraz do zaprzestania wspomagania zbrojnych grup rebeliantów, m.in. CNDP i Demokratycznych Sił Wyzwolenia Ruandy (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda – FDLR);
– zapewnienie, że zaprowadzenie sprawiedliwości i ukrócenie bezkarności będą kluczowymi kwestiami w procesie niesienia trwałego pokoju w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, oraz że zgodnie z prawem międzynarodowym ukarani zostaną winni bezwzględnych ataków na ludność cywilną i uczestników misji pokojowej pełniących swoje obowiązki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Szczyt w Nairobi odbyła się pod patronatem ONZ – uczestniczył w nim Sekretarz Generalny ONZ Ban-Ki Moon oraz przywódcy Kenii, DRC, Ruandy, Ugandy, Tanzanii, Burundi, Południowej Afryki oraz przedstawiciele Unii Afrykańskiej.
Członkowie Amnesty International na całym świecie będą w nadchodzących tygodniach uczestniczyć w kampaniach i lobbować na rzecz podjęcia międzynarodowych działań.
Tło wydarzeń

Kryzys humanitarny na wschodzie DRC uległ gwałtownemu pogłębieniu w ostatnich miesiącach od czasu, gdy w październiku CNDP pod wodzą zbuntowanego generała Laurenta Nkundy przypuściły atak na siły rządowe. Pod koniec października w ciągu czterech dni przed deklarowanym na 30 października jednostronnym zawieszeniem broni oddziały CNDP liczące prawdopodobnie około 6 000 żołnierzy rozgromiły armię rządową, opanowały miasto Rutshuru i posunęły się dalej docierając na odległość 15 kilometrów od miasta Goma, stolicy Północnego Kiwu. 
W wyniku walk co najmniej 250 000 cywilów – głównie kobiet i dzieci – zostało przesiedlonych. W trakcie trwającego od lat konfliktu łączna ilość wewnętrznych uchodźców (intenally displaced person – IDP) w prowincji przekroczyła milion, a według niektórych szacunków wynosi 1,6 miliona. Ci ludzie znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji, bez jedzenia, wody, dostępu do pomocy medycznej i dachu nad głową. Międzynarodowe akcje humanitarne zostały niedawno wznowione po zakończeniu gwałtownych walk. Wielu z uchodźców znajduje się w niedostępnych rejonach, gdzie działania humanitarne zostały zawieszone z powodów bezpieczeństwa.
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3346