Szkoła przyjazna prawom człowieka – Amnesty International

Szkoła przyjazna prawom człowieka

Rusza drugi rok projektu: "Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools" współfinansowanego przez Komisję Europejską JUST/2013/DAP/AG/5578. Od września 2015 pięć szkół z Chełma, Włocławka, Białegostoku i Warszawy znowu rozpoczęło działania i akcje dla swoich społeczności, które sprawiają, że ich szkoła staje się Szkołą Przyjazną Prawom Człowieka! Tytuł ten może zdobyć jedynie 17 szkół z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii.

Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10 proc. polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, przemoc werbalna jest powszechna.  Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy,  po kradzieże i pobicia. Badania te potwierdził także najnowszy raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej: “Dyskryminacja w szkole – obecność (nie) usprawiedliwiona”.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Stowarzyszenie Amnesty International prowadzi  projekt edukacyjny : Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Działanie realizowane jest w ramach projektu “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską JUST/2013/DAP/AG/5578.

Projekt potrwa do października 2016  i jest projektem międzynarodowym, obejmuje swoim zasięgiem wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii. Z Polski do projektu zakwalifikowanych zostało pięć wyróżnionych szkół.
Głównym celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach poprzez edukację prawno-człowieczą. Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów/uczennic, nauczycieli/nauczycielek, pracowników/pracowniczek oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.

W zeszłym roku w szkołach biorących udział w projekcie odbyły się szkolenia i warsztaty wprowadzające w tematykę bullyingu i dyskryminacji w szkole: 5 dwudniowych szkoleń antydyskryminacyjnych dla Gron Pedagogicznych, 5 wykładów  dla pracowników i pracowniczek Niepedagogicznych,  78  warsztatów dla uczniów i uczennic. Działania te pozwoliły społecznościom poznać mechanizmy powstawania i reagowania na bullying i dyskryminację. W każdej ze szkół zostało przeprowadzone również obszerne badanie temperatury praw człowieka, co pozwoliło wyodrębnić obszary do poprawy i udoskonalania. Eksperckie grupy projektowe w każdej ze szkół stworzyły rekomendacje do dalszych działań.

Rok szkolny 2015/2016 to rok akcji! W każdej ze szkół odbędzie się szereg przedsięwzięć, które pozwolą całej społeczności poprawić i dostosować ich szkolne warunki do tego, aby tworzyły miejsce przyjazne prawom człowieka. Szkolny projekt “Żywa Biblioteka, konferencja na rzecz różnorodności, stworzenie Klub Mediatorów/rek  Rówieśniczych, warsztaty dl młodszych kolegów i koleżanek – to tylko niektóre z planowanych działań w szkołach!
Przedstawiciele i przedstawicielki każdej społeczności wezmą też w listopadzie udział w międzynarodowym obozie we Włoszech, podczas którego będą zbierać inspiracje od rówieśników i rówieśniczek z innych państw  do dalszych działań w swoich szkołach w Polsce.

Trzymamy kciuki!

Działanie realizowane w ramach projektu “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską JUST/2013/DAP/AG/5578

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1094