Szkolenie dla koordynatorów i koordynatorek grup lokalnych – Amnesty International

Szkolenie dla koordynatorów i koordynatorek grup lokalnych

Zapraszamy na szkolenie dla koordynatorów i koordynatorek grup lokalnych Amnesty International oraz osób chcących założyć grupę lokalną w swoim mieście. Odbędzie się ono 9 oraz 10 marca w Warszawie. Celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy na temat najbliższych kampanii Amnesty International oraz wzmocnienie umiejętności liderskich i umiejętności potrzebnych do koordynacji grup lokalnych Amnesty.

Kampanie Amnesty, których będzie dotyczyło szkolenie:

BROŃ POD KONTROLĄ

Opracowanie skutecznego Traktatu o Handlu Bronią (Arms Trade Treaty, ATT) jest dla Amnesty International kwestią priorytetową. Niewystarczająca regulacja międzynarodowego transferu broni konwencjonalnej oraz brak międzynarodowych standardów kontroli takich transferów przyczyniają się do śmierci tysięcy osób rocznie i cierpienia milionów ludzi na całym świecie. Sytuacja ta nie zmieni się, jeżeli społeczność międzynarodowa nie podejmie konkretnych i zdecydowanych działań.

W największym jak dotychczas geście wsparcia, w listopadzie 2012 r. 157 rządów głosowało na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku za przyjęciem Traktatu o Handlu Bronią w marcu 2013 r. Konferencja ONZ dotycząca Traktatu o Handlu Bronią zaplanowana na 18-28 marca 2013 r. powinna być ostatnią szansą dla uczestniczących państw na uświadomienie całemu światu jak istotne jest wypracowanie konsensusu w tejże sprawie. Aby osiągnąć ten cel, potrzebna jest konsekwencja w działaniach aktywistów i nacisk społeczeństw obywatelskich z całego świata.

STOP PRZYMUSOWYM WYSIEDLENIOM

Kampania “Stop przymusowym wysiedleniom” jako część kampanii “Żądamy godności” dotyczy łamania praw człowieka i ubóstwa. W 2013 roku będziemy się skupiać na kwestii prawa do mieszkania i jego powiązaniem z innymi prawami człowieka. Będziemy działać na rzecz ludności romskiej, która najczęściej w Europie pada ofiarą przymusowych wysiedleń. Chcemy przypominać, że Europa wciąż nie dla wszystkim jest miejscem, w którym mogą czuć się bezpiecznie. Będziemy domagać się od władz Unii Europejskiej, żeby stanęła po stronie ofiar naruszeń praw człowieka.

Dla kogo jest to szkolenie:

  • dla koordynatorów i koordynatorek grup lokalnych bądź osób pełniących różne funkcje w grupie (np.: zastępca/zastępczyni koordynatora, lokalni koordynatorzy i koordynatorki kampanii)
  • dla osób chcących założyć grupę lokalną w swojej miejscowości
  • dla osób zmotywowanych do tego, by koordynować grupę aktywistów i aktywistek Amnesty
  • dla osób zmotywowanych do tego, by zorganizować co najmniej 3 akcje w ramach bieżących kampanii Amnesty do końca czerwca 2013
  • dla osób mogących uczestniczyć we wszystkich częściach szkolenia

Warunki uczestniczenia w szkoleniu

  • z jednego miasta/grupy mogą przyjechać najwyżej 2 osoby
  • Amnesty International Polska zapewnia nocleg oraz zwraca koszt dojazdu do Warszawy
  • Amnesty International nie zapewnia obiadu podczas trwania warsztatów

Zgłoszenia:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: martyna.markiewicz@amnesty.org.pl do 2 marca 2013.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1899