Szkolenie dla trenerów i trenerek – SILENCE HATE – Amnesty International

Szkolenie dla trenerów i trenerek – SILENCE HATE

Stowarzyszenie Amnesty International zaprasza osoby pracujące edukacyjnie z młodzieżą do udziału w szkoleniu trenerów i trenerek organizowanym w ramach projektu „SILENCE HATE – zmiana języka może zmienić świat”.

Głównym celem projektu “SILENCE HATE” jest zwalczanie i zapobieganie mowie nienawiści w Internecie wymierzonej w migrantów i migrantki oraz uchodźców i uchodźczynie poprzez rozwijanie nowych i twórczych przekazów. 

Najbardziej skutecznym sposobem walki z nienawiścią jest edukacja. Szkoły i media odgrywają zasadniczą rolę w zwalczaniu wrogości i uprzedzeń, wspieraniu solidarności społecznej i rozwijaniu zrozumienia i empatii. Zamiast skupiać się wyłącznie na negatywnych konsekwencjach korzystania z Internetu, wspólnie stwórzmy alternatywę – włączające treści, które pokazują pozytywną wartość różnorodności i wzmacniają osoby z doświadczeniem migranckim i uchodźczym. 

Zaangażowanie w projekt oznacza udział w dwóch zjazdach szkoleniowych w dniach 15-17 czerwca i 14-16 września. Głównym celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji trenerów i trenerek pracujących z młodymi ludźmi w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci, skierowanej głównie przeciwko uchodźcom i uchodźczyniom oraz migrantom i migrantkom. 

Osoby, które wezmą udział w dwóch zjazdach szkoleniowych, wezmą udział w zamkniętej rekrutacji na trenerów i trenerki prowadzących warsztaty z młodzieżą w szkołach. W ich ramach młodzi ludzie będą tworzyć alternatywne przekazy i medialne produkcje w tematyce przeciwdziałania mowie nienawiści. 

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA 

  • Pogłębienie wiedzy na temat zjawiska mowy nienawiści w sieci, jej przyczyn i konsekwencji oraz innych zjawisk, takich jak dyskryminacja czy przestępstwa z nienawiści. 
  • Zwiększenie umiejętności trenerskich związanych z wykorzystaniem edukacji na rzecz praw człowieka z młodzieżą w przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci. 
  • Wsparcie uczestników i uczestniczki w planowaniu zajęć edukacyjnych z młodzieżą na temat przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci. 
  • Zwiększenie umiejętności trenerów i trenerek związanych z wykorzystaniem i adaptowaniem metod edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą oraz wykorzystaniem mediów w przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci. 

KOGO SZUKAMY 

  • Zapraszamy osoby mające udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą metodami aktywnymi, minimum podstawowe przygotowanie trenerskie i/lub pedagogiczne. 
  • Wiedza w obszarze edukacji praw człowieka, edukacji antydyskryminacyjnej i mowy nienawiści będzie dodatkowym atutem.  
  • Poszukujemy osób zmotywowanych do promowania wartości praw człowieka wśród młodych ludzi.  

REKRUTACJA 

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 21 maja 2018.  

Pełna obecność na obu zjazdach jest warunkiem koniecznym do udziału w projekcie.  Osobom uczestniczącym zapewniamy zakwaterowanie w pokoju wieloosobowym, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. Szkolenia odbędą się w Warszawie. 

Więcej informacji udziela Michał Kłopocki – michal.klopocki@amnesty.org.pl

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

16410