Szkolna Grupa Amnesty International z Piątkowiska walczy z dyskryminacją – Amnesty International

Szkolna Grupa Amnesty International z Piątkowiska walczy z dyskryminacją

W ramach projektu Amnesty International Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI! Szkolna Grupa z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku, wykazała się ogromnym zaangażowaniem i troską o najbliższe otoczenie. Przygotowana przez nich wystawa na temat dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową spotkała się z krytyką środowisk narodowych oraz władz lokalnych i została zdjęta.

Wystawa przygotowana przez uczniów jest wynikiem długotrwałej pracy i wielu warsztatów antydyskryminacyjnych realizowanych we współpracy z kilkoma organizacjami pozarządowymi. Młodzież poddała pod refleksję takie zagadnienia jak uprzedzenia, stereotypy, faworyzację i dyskryminację, aby ostatecznie zaplanować swoje działania na rzecz zmiany w najbliższym otoczeniu.

W ramach projektu Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI! w całej Polsce tysiące uczniów i uczennic podejmują działania, aby zwrócić uwagę na problem dyskryminacji ze względu na status społeczny, pochodzenie, wygląd, poglądy czy płeć. Wiele inicjatyw realizowanych przez młodzież dotyczy także propagowania postawy otwartości i tolerancji, co pozwala na budowanie środowiska przyjaznego prawom człowieka, gdzie każda osoba traktowana jest  godnie i z szacunkiem.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku, podejmowało liczne działania m.in. zorganizowano tam “Dzień religijno-niereligijny” i warsztaty antydyskryminacyjne ze względu na orientację psychoseksualną. Ostatnim działaniem grupy było przygotowanie wystawy na temat dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i wyznanie.

Amnesty International wystąpiła z prośbą o interwencję do Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaangażowani uczniowie i uczennice, nauczyciele i nauczycielki oraz cała szkolna społeczność otrzymała także list wsparcia i podziękowania za dotychczasową wspólną pracę na rzecz praw człowieka.

Szkolna Grupa Amnesty z Piątkowiska potrzebuje wsparcia. Powiedzmy im, jak ważne są ich działania na rzecz praw człowieka. Zachęcamy do wysyłania słów wsparcia na profilu Amnesty Polska na Facebooku.

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom pozarządowym za dotychczasową interwencję.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

1134