Szkolna Grupa z Wałcza świętuje Urodziny Amnesty International – Amnesty International

Szkolna Grupa z Wałcza świętuje Urodziny Amnesty International

28 maja 2009 r. po raz drugi świętowaliśmy Urodziny Amnesty International w ZS nr 3,
a potem także w Wałczu przed sklepem -Orion-. Szkolna Grupa AI (Natalia Siejko, Natalia Jarzeńska, Paulina Olas, Marta Daniel, Lidia Padysz, Mateusz Kucharczyk, Magda Jakubowicz, Monika Leszczyk, Paulina Ziemba, Małgorzata Klima)  przypomniała uczniom i mieszkańcom miasta o wydarzeniach sprzed 19 lat, a także zaprezentowała kampanie prowadzone przez AI w tym roku: Stop Torturom w wojnie z terroryzmem, Stop egzekucjom, Stop przemocy wobec kobiet, Dignity, Antydyskryminacja, Obama-s First 100 Days, Stop wykorzystywaniu dzieci jako żołnierzy. Członkowie SzGAI ubrani byli w żółte koszulki i czarne spodnie, czyli barwy Amnesty International. Na głowach mieli czarne worki, a ręce oplatał żelazny łańcuch. Były to symbole wiążące się z  głównymi celami działalności AI:

  • uwolnienie wszystkich więźniów sumienia,
  • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego,
  • zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania,
  • położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz "zaginięciom",
  • walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Rozdawaliśmy białe i żółte balony, ulotki informujące o organizacji AI, jej celach, podejmowanych działaniach itp. Przyjmowaliśmy także wpisy do Księgi Jubileuszowej, specjalnie założonej na tę okazję. Zapraszamy do galerii:

www.amnestyzwa.pl

Akcja SzGAI została połączona z akcją, której inicjatorką była p. Jolanta Parandyk. Pani Jola i uczniowie z jej klasy (III TE i II E) promowali -Kampanię Wodną- Polskiej Akcji Humanitarnej (www.wodapitna.pl). –Kampania Wodna- to program niesienia pomocy ludziom pozbawionym dostępu do wody pitnej. W ramach tej akcji uczniowie namawiali do zakupu wody mineralnej Cisowianka (firma włączyła się do współpracy z PAH). Zysk ze sprzedaży tej wody PAH przeznacza na budowę studni w Sudanie Południowym i Darfurze. Istotnym jest fakt, iż mieszkańcy Wałcza i uczniowie ZS nr 3 dowiedzieli się, że nie każdy człowieka na świcie ma dostęp do wody pitnej i istnieją regiony, w których woda może być surowcem pożądanym równie bardzo jak złoto. Akcję wspiera również Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3047