Tadżykistan: uchodźcy z Afganistanu – Amnesty International

Tadżykistan: uchodźcy z Afganistanu

Jeszcze zanim pojawiły się obecne obawy przed atakami, około 10.000 osób zbiegło z pogrążonego w walkach północnego Afganistanu i utknęło na przylądku nad rzeką Panj, przez którą przebiega granica z Tadżykistanem. Raporty donoszą, że uchodźcom brak jest dachu nad głową, żywności i wody pitnej. Pracownicy organizacji niosących pomoc mają utrudniony do nich dostęp.

Amnesty International apeluje do Rządu Tadżykistanu, aby /a/ otworzył granice z Afganistanem dla uchodźców z tego kraju, do czego zobowiązuje prawo międzynarodowe i /b/ nie zawracał uchodźców siłą do Afganistanu, gdzie narażeni byliby na poważne łamanie wobec nich praw człowieka.

Amnesty International zwracała się już wcześniej się do dyrektora Straży Granicznej Federacji Rosyjskiej o zapewnienie, by rosyjscy strażnicy graniczni stacjonujący w Tadżykistanie nie zatrzymywali, ani nie zawracali siłą uchodźców szukających schronienia w Tadżykistanie.

Uzbekistan i inne państwa Azji Centralnej oświadczyły, że będą przyjmować uchodźców na swoje terytoria. Jednak, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną tych krajów, odpowiedzialność za przyjmowanie przez nie uchodźców i opiekę nad nimi musi być również udziałem wspólnoty międzynarodowej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5263