covid-19 a prawa człowieka – Amnesty International

Tag: covid-19 a prawa człowieka

Artykuł

Aktualność

31 maja 2022

Covid-19: Ograniczenia pandemiczne zwiększyły dyskryminację najbardziej zmarginalizowanych grup

167021