Europejska Konwencja Praw Człowieka – Amnesty International

Tag: Europejska Konwencja Praw Człowieka

Artykuł

Aktualność

Polska

3 sierpnia 2021

Sprzeciwiamy się podważeniu zasady wolności słowa w Polsce w postaci wprowadzenia zmian planowanych w ustawie medialnej

117707