Walne Zgromadzenie – Amnesty International

Tag: Walne Zgromadzenie

Artykuł

Aktualność

Polska

22 czerwca 2021

Walne Zgromadzenie członkostwa Amnesty Polska 2021: wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia

114863