Zarząd Amnesty International – Amnesty International

Tag: Zarząd Amnesty International

Artykuł

Aktualność

Rosja, Ukraina

10 sierpnia 2022

Oświadczenie Zarządu i Dyrektorki Amnesty International Polska nt. komunikatu z 4 sierpnia

Artykuł

Aktualność

Polska

22 czerwca 2021

Walne Zgromadzenie członkostwa Amnesty Polska 2021: wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia

114863