Tajlandia: Wychodzą na jaw nadużycia i wykorzystywanie pracowników-migrantów – Amnesty International

Tajlandia: Wychodzą na jaw nadużycia i wykorzystywanie pracowników-migrantów

Raport ujawnia brak podstawowych praw pracowniczych i podkreśla nadużycia oraz wykorzystywanie pracowników-migrantów przez przemytników, tajskich pracodawców oraz policję, łącznie z częstymi przeszukaniami przeprowadzanymi przez policję w celu uzyskania łapówek.


 


Nowy proces rejestracyjny pracowników-migrantów z Myanmaru, Laosu i Kambodży między 1 a 30 czerwca 2005, który zezwala im na pozostanie w Tajlandii do czerwca 2006, jest dla rządu tajskiego szansą na zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikom-migrantom.


 


“Królewski Rząd Tajlandii ma obowiązek dopilnować, by siły bezpieczeństwa nie przeprowadzały arbitralnych aresztowań pracowników-migrantów, zwłaszcza w celu uzyskania łapówek,” powiedziała Catherine Baber, zastępczyni dyrektora programu Azji w Amnesty International.


 


“Rząd powinien chronić pracowników-migrantów przed nierównym traktowaniem, dręczeniem i zastraszeniem przez pracodawców, policję i lokalnych urzędników oraz dopilnować, żeby nie odsyłano ich do krajów, w których grożą im tortury i złe traktowanie.”


 


Amnesty International rozmawiała ze 115 birmańskimi migrantami w siedmiu punktach Tajlandii. Rozmówcy byli zatrudnieni albo szukali pracy w rybołówstwie, przemyśle, rolnictwie i budownictwie, zarówno jako pracownicy fizyczni jak i przy pracach domowych.


 


Jeden z birmańskich pracowników-migrantów powiedział Amnesty International: “ Tajowie uważają nas za śmiecie – oni nie rozumieją, że Birmańczycy wspierają ich ekonomię. Wykonujemy prace, których oni nie chcą. Postrzegają nas jako wichrzycieli, nigdy jako przyjaciół.”


 


Amnesty International wezwała rząd tajski, żeby zagwarantował wszystkim pracownikom w Tajlandii podstawowe prawa pracownicze, łącznie z odpowiednim wynagrodzeniem, rozsądnym dozowaniem godzin pracy oraz bezpiecznymi i zdrowymi warunkami pracy.


 


Tło


 


Setki tysięcy birmańskich pracowników-migrantów są zatrudnione w różnych sektorach tajskiego przemysłu, łącznie z rybołówstwem, przemysłem odzieżowym, budownictwem, służbą w domach, hotelarstwem, restauracjami oraz rolnictwem. Wraz z szybkim rozwojem ekonomicznym maleje liczba Tajów chętnych do pracy w zawodach powszechnie uważanych za “brudne, niebezpieczne i poniżające”. Lukę tę wypełniają pracownicy birmańscy.


 


Przez kilka ostatnich lat Królewski Rząd Tajlandii radził sobie z brakiem rąk do pracy ustanawiając serię procedur rejestracyjnych dla pracowników migrantów. I chociaż system rejestracji pełen jest luk zarówno pod względem przepisów jak i ich wykonywania, jest to wyraz dobrej woli i chęci uregulowania oraz ustanowienia struktury prawnej dotyczącej fali migrantów.


 


Pełen raport: Tajlandia: Trudna sytuacja birmańskich pracowników-migrantów, dostępny na stronie: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA390012005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4369