Tajne ośrodki przetrzymywania więźniów w Europie: Amnesty International popiera wezwanie Komisji PE o dochodzenie Rady – Amnesty International

Tajne ośrodki przetrzymywania więźniów w Europie: Amnesty International popiera wezwanie Komisji PE o dochodzenie Rady

IOR 30/001/2007
Amnesty International ubolewa, że polityczne i narodowe interesy powstrzymały Komisję od przeprowadzenia bardziej wnikliwego dochodzenia i opracowania bardziej stanowczego raportu, który w dostateczny sposób pociągałby winnych do odpowiedzialności.
-To dochodzenie najwyraźniej wywoływało polityczny dyskomfort nie tylko po stronie rządów, ale również po stronie samej Komisji. Mieliśmy nadzieję, że polityczne interesy nie przeważą, biorąc pod uwagę powagę naruszeń praw człowieka i podstawowych wartości, o których w tym kontekście mowa.-, powiedział Dick Oosting, Dyrektor Biura Amnesty International przy Unii Europejskiej.
Amnesty International podkreśla, że ostateczne zamknięcie tematu rzekomego nielegalnego przetrzymywania więźniów w Europie będzie możliwe dopiero, gdy nastąpi uznanie politycznej odpowiedzialności za zaistniałe pogwałcenia praw. Takie przyjęcie odpowiedzialności jest podstawą przeciwdziałania wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości i ustanowienia odpowiedniego zadośćuczynienia.
Dlatego AI podziela wniosek raportu o potrzebie wypracowania środków zadośćuczynienia i przeciwdziałania podobnym przypadkom w przyszłości ale jednocześnie podkreśla, że musi to być poparte jawnym uznaniem błędów przeszłości oraz opracowaniem praktycznych metod i kalendarza wdrażania przyjętych środków
-Jeśli państwa członkowskie dalej będą odmawiać przyjęcia odpowiedzialności za swoje działania i nie dołożą wszelkich starań, by rozwiązać problemy, które do takiej sytuacji doprowadziły, będzie to jawnym i uporczywym lekceważeniem praw człowieka, powodującym uruchomienie sankcji, o których mówi artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej-, zauważył Oosting.
-Rada Unii Europejskiej musi teraz zareagować na wezwanie do działania, jakie wystosowała Komisja Parlamentu Europejskiego-, dodał.
 Tłumaczenie: Kaja Kulesza

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4007