Talibowie powinni być ścigani za zbrodnie wojenne w Afganistanie – Amnesty International

Talibowie powinni być ścigani za zbrodnie wojenne w Afganistanie

Według danych misji ONZ w Afganistanie (UNAMA) przypadki śmiertelne wśród cywilów wzrosły o 31% w pierwszej połowie 2010 roku, głównie z powodu użycia przez Talibów wytwarzanych własnoręcznie materiałów wybuchowych i wzrostu ataków na ludność cywilną.
Szacuje się, że Talibowie i inne ugrupowania rebelianckie odpowiadają za 76% ofiar cywilnych i 72% wszystkich przypadków śmiertelnych. W pierwszej połowie 2010 roku egzekucje i zabójstwa cywilów przez Talibów i inne ugrupowania rebelianckie wzrosły o 95%, czyli do 183 przypadków śmiertelnych w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Ofiary były przeważnie oskarżane o wspieranie rządu.
-Zarówno Talibowie, jak i ugrupowania rebelianckie, stają się coraz bardziej zuchwałe w atakach i zabójstwach ludności cywilnej. Kierowanie ataków na cywilów to zbrodnia wojenna,- powiedział Sam Zafiri, Dyrektor Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku. -Zrozpaczeni Afgańczycy wołają o sprawiedliwość i mają prawo do zadośćuczynienia i rozliczenia krzywd.-
-W chwili obecnej nie istnieje w Afganistanie system sprawiedliwości, który mógłby poradzić sobie z brakiem rozliczenia za wyrządzone zbrodnie. Dlatego też rząd afgański powinien zwrócić się do Międzynarodowego Trybunału Karnego z prośbą o wszczęcie dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, które mogły zostać popełnione przez wszystkie strony konfliktu.-
Afganistan jest sygnatariuszem Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Według informacji Amnesty International, starszyzna z wiosek leżących w prowincjach Kandahar, Zabul i Khost musiała uciekać z obszarów wiejskich ze względu na systematycznie rosnące zagrożenie i ataki ze strony Talibów.
-Starszyzna jest zastraszana. Gdy nie chcą współpracować z Talibami, są zabijani,- powiedział jeden z dziennikarzy z Kandaharu. -Potem Talibowie mówią w wiosce, że starzec był szpiegiem Amerykanów i dlatego musiał ponieść śmierć.-
Dziennikarz poprosił o anonimowość w strachu przed odwetem ze strony Talibów. Amnesty International wzywa siły międzynarodowe i afgańskie do zapewnienia, że wypełniają swoje prawne zobowiązania do ochrony ludności cywilnej, w szczególności tych osób, które dostarczają informacji na temat ugrupowań rebelianckich i współpracują w czasie operacji militarnych.
Według informacji misji ONZ w Afganistanie, operacje prowadzone przez siły NATO i rządowe spowodowały o 29% mniej wypadków niż w ubiegłym roku, co można zawdzięczać między innymi zmianie polityki prowadzonych operacji, w których został położony większy nacisk na ochronę ludności cywilnej, dzięki czemu ograniczono o 46% liczbę wypadków spowodowanych atakami powietrznymi.
Amnesty International z zadowoleniem przyjęła informację o spadku liczby ofiar śmiertelnych w akcjach dowodzonych przez NATO, ale wystosowała również notę ostrzegającą.
-Siły rządowe były odpowiedzialne za przynajmniej 223 przypadki śmiertelne w pierwszym półroczu, a NATO wciąż nie posiada spójnego systemu rozliczania za te przypadki,- powiedział Sam Zafiri. -Siły Specjalne w Afganistanie nie mówią otwarcie o swoich akcjach, w których doszło do wypadków śmiertelnych.- Raport UNAMA wskazuje na bezkarne działanie sił specjalnych w Afganistanie i wzywa do większej przejrzystości ich działań oraz informacji na temat sił operujących obecnie według nowej zintegrowanej struktury, dzięki czemu przypadki śmiertelne mogłyby zostać poddane dochodzeniu w sposób zgodny z uznanymi standardami, a ofiary mogłyby liczyć na sprawiedliwość.-
KONIEC/

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2627