Prawa ekono­miczne/społeczne/kultu­ralne – Amnesty International

Temat: Prawa ekono­miczne/społeczne/kultu­ralne

Artykuł

Aktualność

31 maja 2022

Covid-19: Ograniczenia pandemiczne zwiększyły dyskryminację najbardziej zmarginalizowanych grup

Artykuł

Aktualność

Armenia, Azerbejdżan, Europa i Azja Centralna

17 maja 2022

Armenia/Azerbejdżan: Konflikt o Górski Karabach przyczyną wieloletniego cierpienia osób starszych – nowe raporty 

Artykuł

Blog

5 listopada 2021

Czy nastąpi zwrot w globalnej polityce klimatycznej?

Artykuł

Dobra Wiadomość

4 czerwca 2021

Świętujemy 41 zwycięstw praw człowieka

Artykuł

Dobra Wiadomość

28 maja 2021

60 lat człowieczeństwa w działaniu

Artykuł

Dobra Wiadomość

9 kwietnia 2021

Raport Roczny 2020-21: zdobycze związane z prawami człowieka

Artykuł

Aktualność

8 sierpnia 2019

Amnesty International odstępuje od współpracy z firmami z branży paliw kopalnych

Artykuł

Blog

Europa i Azja Centralna

16 maja 2019

Oddaj swój głos na sprawiedliwą Polskę i Europę!

Artykuł

Europa i Azja Centralna

16 maja 2019

Oddaj głos na Polskę i Europę oparte na szacunku i równości!

Artykuł

Aktualność

17 kwietnia 2019

Prawo do protestu to prawo człowieka

24971