Zmiany klimatyczne – Amnesty International

Temat: Zmiany klimatyczne

prawa do życia, zdrowia, mieszkania, wody; redukcja emisji, ochrona ziemi, lasów, wody i innych zasobów naturalnych

Artykuł

Aktualność

12 sierpnia 2022

ONZ przyjęła rezolucję uznającą dostęp do czystego i zdrowego środowiska za prawo człowieka

Artykuł

20 kwietnia 2022

Wyzwanie: kryzys klimatyczny

Artykuł

Dobra Wiadomość

Ameryka Płn. i Płd., Gwatemala

28 marca 2022

Gwatemala: Bernardo Caal Xol nie powinien był spędzić ani jednego dnia w więzieniu

Artykuł

Europa i Azja Centralna, Polska

9 lutego 2022

Nie dla muru przez serce puszczy

Artykuł

Blog

5 listopada 2021

Czy nastąpi zwrot w globalnej polityce klimatycznej?

Artykuł

Dobra Wiadomość

9 kwietnia 2021

Raport Roczny 2020-21: zdobycze związane z prawami człowieka

Artykuł

Aktualność

Ameryka Płn. i Płd.

5 listopada 2020

Kolumbia: grozi jej śmierć za ochronę Amazonii

Artykuł

Ameryka Płn. i Płd.

8 października 2020

Groźba śmierci za ochronę Amazonii

Artykuł

Europa i Azja Centralna

21 września 2020

ZMIANY KLIMATU: poważne zagrożenie dla praw człowieka

85485