To dobrze, że USA kandydują do Rady Praw Człowieka – Amnesty International

To dobrze, że USA kandydują do Rady Praw Człowieka

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła wydane w tym tygodniu oświadczenie Stanów Zjednoczonych stwierdzające, że będą kandydować w wyborach do Rady Praw Człowieka ONZ (UNHRC). W ten sposób USA zobowiązują się do ponownego zaangażowania w działania UNHRC i Narodów Zjednoczonych.
Amnesty International wierzy, że Stany Zjednoczone mogą w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia skuteczności UNHRC, zwłaszcza w przypadku poważnych i systematycznych naruszeń praw człowieka w określonych państwach.
Nowa amerykańska administracja podjęła już szereg inicjatyw w celu większego poszanowania praw człowieka przez Stany Zjednoczone. Amnesty International wzywa władze USA do realizowania kolejnych kroków w tym kierunku. W związku z kandydaturą Stanów Zjednoczonych organizacja oczekuje także przedstawienia konkretnych zobowiązań państwa w dziedzinie promocji i ochrony praw człowieka.
Podczas gdy Amnesty pozytywnie odebrała decyzję Stanów Zjednoczonych o ponownym zaangażowaniu się w prace UNHRC i kandydowaniu do Rady, wycofanie się z wyborów Nowej Zelandii organizacja przyjęła z żalem, ponieważ wyeliminowało to możliwość konkurowania o miejsca zarezerwowane dla Grupy Europy Zachodniej i innych państw (Western European and Other states Group – WEOG). Według Amnesty International konkurencja w ubieganiu się o wszystkie miejsca w UNHRC pomaga utrzymać wysoki poziom standardów w promocji i ochronie praw człowieka.
Tło wydarzeń
31 marca 2009 roku Stany Zjednoczone ogłosiły, że będą kandydować w wyborach do UNHRC, które odbędą się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ 12 maja 2009 roku. O zajęcie trzech miejsc przeznaczonych w Radzie dla państw WEOG w wyborach w 2009 roku ubiegać się będą Belgia, Norwegia i USA.
tłum. Gabrysia Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3162