Trybunał Konstytucyjny podważa podstawy członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Amnesty International

Trybunał Konstytucyjny podważa podstawy członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa krajowego nad unijnym jest kolejną próbą ukrócenia niezależności sądownictwa i uderzeniem w zasadę praworządności. To jednocześnie krok, który podważa podstawy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł dzisiaj, że w kwestii naruszeń praw unijnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej polskie sądy nie mogą już odwoływać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Eve Geddie, dyrektorka Biura Instytucji Europejskich Amnesty International, komentuje:

“To kolejny czarny dzień dla sprawiedliwości w Polsce. Wyrok ten oznacza, że Trybunał uznał wyższość prawa krajowego nad unijnym, co jest próbą umniejszenia kompetencji Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności w krajach członkowskich. Dzisiejszy wyrok jest częścią szerszej batalii o praworządność i niezależność sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odgrywa istotną rolę w ochronie polskich sędziów przed atakiem rządu na niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Orzeczenie próbuje w sposób rażący ominąć kompetencje Trybunału Sprawiedliwości i gwarantowaną przez niego ochronę prawną. Tym samym stawia Rzeczpospolitą Polską na kursie kolizyjnym z Unią Europejską. W tej sytuacji Unia Europejska i poszczególne kraje członkowskie powinny podjąć natychmiastowe działania prawne, polityczne i finansowe, by zagwarantować, że zasady, które tkwią u podstaw wspólnoty, nie będą podważane i wykorzystywane dla doraźnych celów”.

TŁO

Wyrok wydano w związku z wnioskiem złożonym przez Prezesa Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności z Konstytucją wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady nadrzędności prawa unijnego.

Instytucje unijne oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrażają wątpliwości odnośnie do niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiejszy wyrok został wydany w pełnym składzie przy udziale sędziów powołanych z naruszeniem prawa. Co za tym idzie, Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów niezależnego sądu.

15 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że środki dyscyplinarne stosowane wobec polskich sędziów są niezgodne z prawem unijnym i wezwał władze Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia stosownych działań w celu zaprzestania tych naruszeń.


Zdjęcie w nagłówku: Marsz Tysiąca Tóg, Warszawa, styczeń 2020. Foto Grzegorz Żukowski
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

122380