Turcja: Prawo uchodźców do powrotu z godnością – Amnesty International

Turcja: Prawo uchodźców do powrotu z godnością

26 obywateli tureckich kurdyjskiego pochodzenia wróciło do Turcji z obozu dla uchodźców w Iraku wcześniej w tym tygodniu, a wielu innych wciąż oczekuje na swoją kolej.
Administrowany przez ONZ obóz Mahmur jest obecnie domem dla 11.000 uchodźców, którzy uciekli z Turcji w latach 90- tych z powodu starć pomiędzy Partią Pracujących Kurdystanu a armią turecką.
Blisko połowa żyjących w Mahmur to dzieci urodzone w obozie, albo poza granicami kraju.
-Każdy ma prawo wyjechać z kraju i do niego wrócić, również z własnego, jeśli tylko chce. To prawo gwarantują konwencje, których sygnatariuszem jest także Turcja.- – mówi Andrew Gardnem, Ekspert Amnesty International ds. Turcji.
-Władze tureckie musza nie tylko zagwarantować odpowiednie prawo, muszą także stworzyć warunki dla uchodźców i ich rodzin tak by mogli powrócić do kraju z godnością-.
Amnesty International wzywa tureckie władze do:

  • Zezwolenia na powrót do kraju wolnego od nacisku, dyskryminacji, samowolnego pozbawiania wolności czy oskarżeń z powodu wyjazdu z kraju.
  • Stworzenia warunków powrotu i reintegracji dla uchodźców.
  • Szanowania głównej roli Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNCHR) w promowaniu, ułatwianiu i koordynowaniu dobrowolnych repatriacji i zabezpieczaniu jego działań tak, aby repatrianci nie napotkali żadnych przeszkód podczas powrotów.
  • Tam gdzie uchodźcy utracili obywatelstwo, należy stworzyć możliwość jego przywrócenia (dotyczy to również dzieci urodzonych poza granicami kraju).
  • W przypadku, kiedy uchodźcy chcą odwiedzić Turcję, aby sprawdzić warunki tam panujące, należy ułatwić im taką wizytę we współpracy z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców (UNCHR ) i odpowiednimi irackimi władzami.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

2927