Turcja: Schroniska zamiast cmentarzy! Update kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet – Amnesty International

Turcja: Schroniska zamiast cmentarzy! Update kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet

2 czerwca 2004 Amnesty International w ramach światowej kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” i Krajowego Programu (CAP), zainicjowała akcję „Schroniska zamiast cmentarzy!” w ramach której zaplanowano i przeprowadzono wiele działań.
Przykładowo: w międzynarodowy dzień kobiet, przy wsparciu holenderskiej AI, sekcja turecka otworzyła w czterech miastach tulipanowe ogrody. W każdym z nich jest pomnik, na którym widnieją imiona i nazwiska kobiet ofiar honorowych zabójstw. Drugą planowaną akcją jest kilkutygodniowa podróż autobusowa, której celem jest propagowanie kampanii SVAW w odwiedzanych miejscach.


Rozwój sytuacji politycznej


Nowy kodeks karny
Większość artykułów kodeksu weszła w życie 1 kwietnia 2005. Należy podkreślić, że lobbying ruchu kobiecego na rzecz usunięcia wielu dyskryminujących ze względu na płeć zapisów nie poszedł na marne. 30 z 35 proponowanych przez Platformę Kobiet (składająca się z kobiecych grup i organizacji) poprawek do kodeksu karnego zostały przyjęte przez parlament.


Poprawki obejmowały zmianę definicji molestowania seksualnego kobiet z „przestępstwa przeciw rodzinie, społeczeństwu lub tradycji” na „przestępstwo przeciw jednostce”, usunięcie możliwości zmniejszenia, opóźnienia lub zlikwidowania wyroków dla mężczyzn, którzy żenią się z ofiarami swego gwałtu, jednoznaczne uznanie gwałtu małżeńskiego za przestępstwo; uznanie długotrwałej i systematycznej przemocy w rodzinie jako „tortury”.


Mimo, że niektóre uwagi Platformy Kobiet nie zostały uwzględnione, poczynione poprawki i tak są istotnym krokiem w kierunku prawnej ochrony kobiet przed przemocą.


Formalne ustanowienie Zarządu ds. Statusu Kobiet
6 listopada 2004 zostało przyjęte prawo nadające osobowość prawną Zarządowi ds. Statusu i Problemów Kobiet podlegającemu kancelarii premiera. Zarząd został ustanowiony w 1990, ale przez wiele lat nie miał osobowości prawnej. Jego głównym zadaniem jest ochrona praw kobiet oraz wzmocnienie ich pozycji w sferze gospodarczej, kulturalnej, politycznej i społecznej w Turcji.


Prawo o Miastach
W grudniu 2004 weszło w życie prawo obligujące miasta powyżej 50 000 mieszkańców do zakładania schronisk dla kobiet. To dobry krok w kierunku ochrony kobiet przed przemocą domową. W grudniu odbyło się spotkanie osób pracujących w schroniskach dla kobiet oraz w centrach wsparcia, podczas którego wypracowano zalecenia dotyczące zakładania schronisk.


Nowe zalecane akcje:


Prosimy pisać do władz tureckich, używając poniższego listu jako wzoru.
  

-


Minister Stanu odpowiedzialny za Prawa Człowieka
State Minister with responsibility for Human Rights
Mr Abdullah Gül,
Office of the Prime Minister,
Başbakanlık,
06573 Ankara
Turcja
Fax: 00 90 312 287 8811
E-mail: abdullah.gul@basbakanlik.gov.tr
Zwrot: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister


 


Minister odpowiedzialna za Zarząd ds. Statusu Kobiet
Minister responsible for the Directorate on the Status of Women
Ms Güldal Akşit
Meşrutiyet Caddesi
No. 19 Bakanlıklar
06550 Ankara
Turkey
E-mail: guldal.aksit@tbmm.gov.tr
Zwrot: Dear Minister/ Szanowna Pani Minister


 


 


Kopie listów proszę wysyłać do:


 


Ambasada Republiki Turcji


ul. Malczewskiego 32


Warszawa 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4460